UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

si Vás dovoluje pozvat k slavnostnímu udělení

čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa historických věd,

kterou převezme

Prof. Dr. Antoine MARéS

ředitel Institutu slovanských studií v Paříži

a vedoucí katedry středoevropských dějin na Université de Paris-Sorbonne

v pátek dne 25. dubna 2008 ve 13.00 hodin

ve Velké aule historické budovy Karolina

Ovocný trh 3, Praha 1.

Účast laskavě potvrďte na tel.: 224491249-52 nebo e-mail: . – Místa zaujměte do 12.50 hodin.

Prof. Dr. Antoine Mar?s  

se narodil 8. prosince 1950 ve Vittelu ve Francii. Prof. Antoine Mar?s zahájil studia na Institutu politických studií v Aix-en-Provence, kde získal bakalářský diplom. V magisterském studiu pokračoval na Národním institutu východních jazyků a civilizací, kde absolvoval obor čeština – bulharština. Doktorskou zkoušku z historie složil na Sorbonně.


Po ukončení studií se prof. Mar?s věnoval vědecké a pedagogické práci v různých významných institucích. V letech 1977 až 2003 přednášel v Národním institutu východních jazyků a civilizací, kde se stal roku 1988 docentem. Svou habilitační práci obhájil na téma francouzsko-českých vztahů mezi dvěma světovými válkami. Byl zakládajícím členem Střediska středoevropských studií, které vedl v letech 1991 až 1998.


V letech 1993-1994 působil jako ředitel oddělení střední a východní Evropy na Národním institutu východních jazyků a civilizací. V letech 1996 až 1998 a opět od roku 2002 přednášel v Institutu evropských studií na Univerzitě ve Štrasburku. V letech 1998 až 2001 byl ředitelem Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) se sídlem v Praze.


Od roku 2002 působí jako ředitel Institutu slovanských studií v Paříži (Institut d’Etudes slaves). Tato slavná instituce, založená T.G.Masarykem, vychovala spolu se zmíněným Institutem východních jazyků a civilizací několik generací francouzských slavistů. Od roku 2004 je profesorem na Sorbonně, kde vede katedru středoevropských dějin. Významu badatelské činnosti prof. Antoine Mar?se odpovídá i jeho rozsáhlá publikační činnost.


            Ve svých přednáškách na Sorbonně se prof. Mar?s zaměřuje především na problematiku středoevropských dějin 19. a 20. století v cyklech věnovaných státům a národům střední Evropy v letech 1914-1939, dále vývoji společnosti a moci ve střední Evropě od konce druhé světové války po pád komunistických režimů, jakož i otázce národní identity ve střední Evropě v evropském kontextu 20. století. V současnosti se zaměřuje především na kulturní problematiku ve vztazích Východu a Západu a na tzv. místa paměti (lieux de mémoire) ve střední Evropě.


Součástí bohemistické badatelské a pedagogické práce prof. Mar?se je i dlouhodobá spolupráce s českou vědeckou obcí a soustavná snaha o česko – francouzské sblížení. Tento skromný a dokonale bilingvní badatel je tak jedním z nejvýznamnějších a nejplodnějších evropských představitelů bohemistických studií.


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.