25. dubna 2008

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

si Vás dovoluje pozvat k slavnostnímu udělení

čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa historických věd,

kterou převezme

Prof. Dr. Antoine MARéS

ředitel Institutu slovanských studií v Paříži

a vedoucí katedry středoevropských dějin na Université de Paris-Sorbonne

v pátek dne 25. dubna 2008 ve 13.00 hodin

ve Velké aule historické budovy Karolina

Ovocný trh 3, Praha 1.

Účast laskavě potvrďte na tel.: 224491249-52 nebo e-mail: . – Místa zaujměte do 12.50 hodin.

Prof. Dr. Antoine Mar?s  

se narodil 8. prosince 1950 ve Vittelu ve Francii. Prof. Antoine Mar?s zahájil studia na Institutu politických studií v Aix-en-Provence, kde získal bakalářský diplom. V magisterském studiu pokračoval na Národním institutu východních jazyků a civilizací, kde absolvoval obor čeština – bulharština. Doktorskou zkoušku z historie složil na Sorbonně.


Po ukončení studií se prof. Mar?s věnoval vědecké a pedagogické práci v různých významných institucích. V letech 1977 až 2003 přednášel v Národním institutu východních jazyků a civilizací, kde se stal roku 1988 docentem. Svou habilitační práci obhájil na téma francouzsko-českých vztahů mezi dvěma světovými válkami. Byl zakládajícím členem Střediska středoevropských studií, které vedl v letech 1991 až 1998.


V letech 1993-1994 působil jako ředitel oddělení střední a východní Evropy na Národním institutu východních jazyků a civilizací. V letech 1996 až 1998 a opět od roku 2002 přednášel v Institutu evropských studií na Univerzitě ve Štrasburku. V letech 1998 až 2001 byl ředitelem Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) se sídlem v Praze.


Od roku 2002 působí jako ředitel Institutu slovanských studií v Paříži (Institut d’Etudes slaves). Tato slavná instituce, založená T.G.Masarykem, vychovala spolu se zmíněným Institutem východních jazyků a civilizací několik generací francouzských slavistů. Od roku 2004 je profesorem na Sorbonně, kde vede katedru středoevropských dějin. Významu badatelské činnosti prof. Antoine Mar?se odpovídá i jeho rozsáhlá publikační činnost.


            Ve svých přednáškách na Sorbonně se prof. Mar?s zaměřuje především na problematiku středoevropských dějin 19. a 20. století v cyklech věnovaných státům a národům střední Evropy v letech 1914-1939, dále vývoji společnosti a moci ve střední Evropě od konce druhé světové války po pád komunistických režimů, jakož i otázce národní identity ve střední Evropě v evropském kontextu 20. století. V současnosti se zaměřuje především na kulturní problematiku ve vztazích Východu a Západu a na tzv. místa paměti (lieux de mémoire) ve střední Evropě.


Součástí bohemistické badatelské a pedagogické práce prof. Mar?se je i dlouhodobá spolupráce s českou vědeckou obcí a soustavná snaha o česko – francouzské sblížení. Tento skromný a dokonale bilingvní badatel je tak jedním z nejvýznamnějších a nejplodnějších evropských představitelů bohemistických studií.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.