16. dubna 2008

Zahájení konference Věda v pohybu pohyb ve vědě

V Malé aule historické budovy Karolina byla slavnostně zahájena mezinárodní studentská vědecká konference Věda v pohybu pohyb ve vědě. Stalo se tak za účasti rektora Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., RNDr. Jana Hendla, CSc., předsedy české kinantropologické společnosti, Doc. MUDr. Jana Hellera, CSc., proděkana pro vnější vztahy FTVS UK a zástupců studentstva z Čech i zahraničí.

Profesor Hampl vyzdvihl důležitost mezinárodní konference tohoto typu a popřál celému podniku mnoho zdaru. Důležitost tohoto počinu podtrhl i doktor Hendl, který to jasně demonstroval na zájmu široké veřejnosti o sport. Nejde už jen o zdokonalování sportovních technik pro zvýšení výkonu, ale pro zdraví a radost ze sportu. Tato a jí podobné akce mají veliký smysl hlavně jako příležitost pro výměnu poznatků, které pak vedou k lepší spolupráci v této oblasti, jak to řekl proděkan FTVS docent Heller. Účastníci zahájení konference pak měli možnost využít komentované prohlídky budovy Karolina.

Konference bude probíhat v budově FTVS UK, José Martího na Praze 6, kde budou své přednášky prezentovat jak naši tak zahraniční studenti. Jejich vystoupení bude hodnotit porota, která pak vybere a ocení nejzajímavější příspěvky. Vyhlášení vítězů proběhne 17. dubna v 19.00 v Písecké bráně, kde bude konference i ukončena.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.