13. května 2008

Podpis memoranda o spolupráci Univerzity Karlovy v Praze a National Institute of Health/National Institute of Child Health and Human Devlopment (NIH/NICHD)

Memorandum o spolupráci Univerzity Karlovy v Praze a National Institute of Health/National Institute of  Child Health and Human Development (NIH/NICHD) podepsali v úterý 13.5.2008 rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a prof. Dr. Owen Rennert (ředitel pro vědu, NIH/NICHD, Bethesda). Podpisu byli přítomni i prorektor pro zahraniční styky prof. Jan Škrha a prof. MUDr. Karel Pacák (NIH/NICHD, Bethesda), kteří se podíleli na přípravě smlouvy.

Memorandem obě strany vyjadřily zájem uzavřít a rozvíjet spolupráci v oblasti postgraduálního studia (Ph.D.) a to jednak podporou výzkumu – prostřednictvím konání seminářů, symposii, společných publikací, výměnou vědeckých informací, vzděláváním pracovníků etc., a rovněž projektem, který je určen pouze studentům programu Ph.D. v oblasti biomedicíny a zdravotní vědy, kterým umožňuje strávit část studia na NICHD a NIH.

NIH/ NICHD

National Institute of Health/National Institute of  Child Health and Human Devlopment je výzkumný institut, který byl založen americkou vládou v roce 1962 a je součástí NIH. NICHD byl založen na žádost prezidenta Kennedyho v roce 1962 (prezident Kennedy kladl důraz na vědecký rozvoj – program „New Frontier“) a za asistence sestry prezidenta Eunice Kennedy Shriver (její jméno Institut také nese). Původním cílem NICHD bylo studovat lidský vývoj: studium různých postižení, včetně poruch mentálního vývoje. Eunice Shriver se velmi zasloužila o propagaci tohoto výzkumu mezi vědeckou komunitou, politiky i mezi širokou veřejností. Postupně se poslání NICHD rozrůstalo a dnes se zabývá všemi aspekty lidského vývoje, od prenatálního až po dospělost (plodnost, těhotenství, růst, rehabilitace etc.).

Mezi úspěchy NICHD patří mj.:

- dětská úmrtnost v USA se snížila o více než 70 %

- syndrom náhlého kojeneckého úmrtí se snížil o více než 50%

- výskyt Haemophilus Influenzae B (Hib), která je jednou z příčin mentálního postižení se snížil o 99% díky vakcíně Hib vyvinuté vědcí  NICHD 

- vrozený hypothyroidismus už nemá dopad na kognitivní vývoj jedince díky novým diagnostikačním technikám u novorozenců a novým možnostem léčby.

- Phenylketonurie  byla jako přícina mentálního zaostání také prakticky vymýcena díky prevenci a léčbě dietou.

- Byly uvedeny četné programy sociální a fyzické rehabilitace pro postižené jedince.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.