15. května 2008

UNIVERZITA KARLOVA HOSTÍ ZASEDÁNÍ UNICA


Ve dnech 15.-16. května 2008 probíhá v historických prostorách Karolina Univerzity Karlovy zasedání ředitelů knihoven univerzitní sítě UNICA. Tato ojedinělá síť sdružuje 41 evropských univerzit a jejím posláním je podpora spolupráce mezi akademickými obcemi napříč celou Evropou. Univerzita Karlova je součástí tohoto uskupení od roku 2002.


Toto setkání probíhá v rámci čtvrtého ročníku komunikačního semináře „Scholarly Communication Seminar“, který probíhá na půdě členských univerzit každé dva roky. Po Madridu, Vídni a Helsinkách, jež toto setkání hostily v minulosti, přinese Praha téma „Partnership in Academic Excellence“ Cílem semináře je sdílet poznatky a zkušenosti z oboru knihovnictví, jeho přínosu pro vědu stejně jako zamyšlení nad rolí evropského knihovnictví za 10 či 50 let.


Sdružení UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) vzniklo v roce 1996, Univerzita Karlova se stala členem v roce 2002. Jejím posláním je podporovat spolupráci mezi jejími členy napříč Evropou. UNICA také podporuje rozvoj Boloňského procesu a usnadňuje integraci univerzit střední a východní Evropy v evropském vysokoškolském vzdělávacím prostoru. UNICA zprostředkovává stanoviska a názory členských univerzit evropským institucím i národním vládám. Svým členům poskytuje informace o evropských programech a iniciativách a podporuje projekty založené na vzájemné spolupráci. Nabízí také fórum pro reflexi strategických změn v záležitostech výzkumu, vzdělávání a řízení.


V říjnu 2008 bude následovat Generální shromáždění UNICA, kterého se zúčastní rektoři či prorektoři členských univerzit, výbor UNICA, president EUA, vedoucí zahraničních kanceláří členských univerzit a řečník z Evropské komise.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.