19. května 2008

„Cena ČEZ 2007“

Jakub Reiter přebírá ocenění

V jubilejním, 10. ročníku se utkali nejlepší studenti a inženýři v soutěži diplomových a doktorandských prací Cena ČEZ. V oborech „výrobní zdroje elektrické energie“, „přenos a akumulace elektrické energie“ a „užití elektrické energie“ letos soutěžilo celkem 19 diplomantů a doktorandů, jejichž práce byly na domovských katedrách technických vysokých škol hodnocené známkou „výborně“.  Porota složená z pedagogů vysokých škol a z odborníků hodnotila přihlášené práce podle těchto kritérií: novost a originalita přístupu k řešení, vědecký způsob řešení, formulace problému, metodický postup při zpracování a formální úroveň řešení.

Vítězem v soutěži diplomových prací se stal pan Jan Šefránek z ČVUT s prací „Kvalita elektrické energie v distribučních soustavách“, druhou cenu získal Petr Ošlejšek z ČVUT za „Technicko-ekonomické porovnání variant rekonstrukce parní elektrárny“, zvláštní cenu od poroty obdržel Jaromír Bok z VUT Brno za práci „Návrh teplárenského zdroje na biomasu“. Vítězem v kategorii doktorandských prací je doktorand z PřF UK Jakub Reiter s prací „Nové elektrolyty pro moderní elektrochemické aplikace.“, druhou cenu si odnesl Ing. Michal Hoznedl ze ZČU Plzeň  za práci „Difuzorová proudění“.

Ceny poskytnuté vítězům jsou peněžní, ale jejich použití je účelově vázané na další rozvoj a sebevzdělávání (software, odborné stáže, konference atd.) po dohodě s řešiteli oceněných prací, a to v hodnotách 10 až 40 tisíc korun.

Soutěž diplomových a doktorských prací Cena ČEZ pořádá ČEZ tradičně jako součást svého vzdělávacího programu. Cílem soutěže je vyhledávání a podpora talentovaných mladých odborníků, případných budoucích zaměstnanců Skupiny ČEZ, vyhledávání a výběr nových technických i organizačních řešení, zejména takových, která zvyšují účinnost užití elektrické energie. Soutěží za deset let prošlo více než 200 studentů, z nichž někteří již ve Skupině ČEZ pracují. Růstu vzdělanosti mládeže v technických oborech věnuje ČEZ jako jediná česká firma systematickou a dlouhodobou pozornost.

 





Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.