prof. MUDr Martin Haluzík, CSc.


Prof. MUDr Martin Haluzík, CSc je zcela mimořádnou osobností  vědeckého života na 1. lékařské fakultě UK. Za 9 let svého pobytu na III. interní klinice, kam nastoupil po promoci, a za 3 roky pobytu v National Institute of Helath v Bethesdě se stal celosvětově uznávaným odborníkem v problematice experimentálních modelů diabetu mellitu a v problematice metabolického syndromu, diabetu mellitu a tukové tkáně v klinické praxi.

            Vědecko-výzkumná činnost prof. Haluzíka je zaměřena na problematiku inzulínové rezistence, diabetes mellitus 2. typu, obezity a jejich propojení s dalšími onemocněními v rámci tzv. metabolické syndromu či syndromu inzulínové rezistence. Jeho práce zahrnují zásadní experimentální nálezy na unikátních transgenních myších modelech a prioritní práce klinické, a to nejen v oboru diabetologie a endokrinologie, ale také nutrice a intenzivní péče. Od počátečního užšího zaměření na endokrinní funkci tukové tkáně a její metabolické důsledky se práce prof. Haluzíka v současné době zaměřují i na některé širší souvislosti v rámci výše uvedené problematiky – například souvislost mezi obezitou a nádory s důrazem na možný význam metabolických PPAR receptorů, vazbu mezi tukovou tkání a arteriální hypertenzí a v neposlední řadě na využití tukové tkáně k monitoraci metabolických parametrů u kriticky nemocných pacientů.

            Prof. Haluzík byl hlavním řešitelem 9 grantových úloh, koordinátorem 2 rámcových programů Evropské unie a spoluřešitelem 2 výzkumných záměrů. Publikační činnost prof. Haluzíka je mimořádná: Publikoval 68 odborných sdělení v impaktovaných časopisech a byl citován 613 x. Za své práce získal 12 ocenění. Je zván na aktivní účast na mezinárodních kongresech. Vychoval nebo vychovává 8 postgraduálních studentů a je konsultantem u dalších: je tedy právem  možno mluvit o Haluzíkově škole. Plní přitom všestranně své pedagogické povinnosti jak při výchově pregraduálních studentů, tak v postgraduální výuce.

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Charakteristické trojúhelníkové průčelí s československým státním znakem a nápisem Universita Karlova zdobí budovu Právnické fakulty UK od samého počátku. Dominanta vltavského nábřeží přestála obsazení nacisty i ničivou povodeň roku 2002.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.