20. května 2008

prof. MUDr Martin Haluzík, CSc.


Prof. MUDr Martin Haluzík, CSc je zcela mimořádnou osobností  vědeckého života na 1. lékařské fakultě UK. Za 9 let svého pobytu na III. interní klinice, kam nastoupil po promoci, a za 3 roky pobytu v National Institute of Helath v Bethesdě se stal celosvětově uznávaným odborníkem v problematice experimentálních modelů diabetu mellitu a v problematice metabolického syndromu, diabetu mellitu a tukové tkáně v klinické praxi.

            Vědecko-výzkumná činnost prof. Haluzíka je zaměřena na problematiku inzulínové rezistence, diabetes mellitus 2. typu, obezity a jejich propojení s dalšími onemocněními v rámci tzv. metabolické syndromu či syndromu inzulínové rezistence. Jeho práce zahrnují zásadní experimentální nálezy na unikátních transgenních myších modelech a prioritní práce klinické, a to nejen v oboru diabetologie a endokrinologie, ale také nutrice a intenzivní péče. Od počátečního užšího zaměření na endokrinní funkci tukové tkáně a její metabolické důsledky se práce prof. Haluzíka v současné době zaměřují i na některé širší souvislosti v rámci výše uvedené problematiky – například souvislost mezi obezitou a nádory s důrazem na možný význam metabolických PPAR receptorů, vazbu mezi tukovou tkání a arteriální hypertenzí a v neposlední řadě na využití tukové tkáně k monitoraci metabolických parametrů u kriticky nemocných pacientů.

            Prof. Haluzík byl hlavním řešitelem 9 grantových úloh, koordinátorem 2 rámcových programů Evropské unie a spoluřešitelem 2 výzkumných záměrů. Publikační činnost prof. Haluzíka je mimořádná: Publikoval 68 odborných sdělení v impaktovaných časopisech a byl citován 613 x. Za své práce získal 12 ocenění. Je zván na aktivní účast na mezinárodních kongresech. Vychoval nebo vychovává 8 postgraduálních studentů a je konsultantem u dalších: je tedy právem  možno mluvit o Haluzíkově škole. Plní přitom všestranně své pedagogické povinnosti jak při výchově pregraduálních studentů, tak v postgraduální výuce.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.