prof. MUDr Martin Haluzík, CSc.


Prof. MUDr Martin Haluzík, CSc je zcela mimořádnou osobností  vědeckého života na 1. lékařské fakultě UK. Za 9 let svého pobytu na III. interní klinice, kam nastoupil po promoci, a za 3 roky pobytu v National Institute of Helath v Bethesdě se stal celosvětově uznávaným odborníkem v problematice experimentálních modelů diabetu mellitu a v problematice metabolického syndromu, diabetu mellitu a tukové tkáně v klinické praxi.

            Vědecko-výzkumná činnost prof. Haluzíka je zaměřena na problematiku inzulínové rezistence, diabetes mellitus 2. typu, obezity a jejich propojení s dalšími onemocněními v rámci tzv. metabolické syndromu či syndromu inzulínové rezistence. Jeho práce zahrnují zásadní experimentální nálezy na unikátních transgenních myších modelech a prioritní práce klinické, a to nejen v oboru diabetologie a endokrinologie, ale také nutrice a intenzivní péče. Od počátečního užšího zaměření na endokrinní funkci tukové tkáně a její metabolické důsledky se práce prof. Haluzíka v současné době zaměřují i na některé širší souvislosti v rámci výše uvedené problematiky – například souvislost mezi obezitou a nádory s důrazem na možný význam metabolických PPAR receptorů, vazbu mezi tukovou tkání a arteriální hypertenzí a v neposlední řadě na využití tukové tkáně k monitoraci metabolických parametrů u kriticky nemocných pacientů.

            Prof. Haluzík byl hlavním řešitelem 9 grantových úloh, koordinátorem 2 rámcových programů Evropské unie a spoluřešitelem 2 výzkumných záměrů. Publikační činnost prof. Haluzíka je mimořádná: Publikoval 68 odborných sdělení v impaktovaných časopisech a byl citován 613 x. Za své práce získal 12 ocenění. Je zván na aktivní účast na mezinárodních kongresech. Vychoval nebo vychovává 8 postgraduálních studentů a je konsultantem u dalších: je tedy právem  možno mluvit o Haluzíkově škole. Plní přitom všestranně své pedagogické povinnosti jak při výchově pregraduálních studentů, tak v postgraduální výuce.

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.