26. května 2008

Kolokvium „Evropské vize“

Ve Vlasteneckém sále proběhlo kolokvium „Evropské vize“. Ve dvou dnech na něm přednesou své příspěvky osobnosti z politického i akademického života. Jak ve svém příspěvku řekl Doc JUDr. Petr Pithart: „Snahou organizátorů je, aby v posluchačích jednotlivé příspěvky vyvolaly otázky nejen řečnické, na které se nabízí snadná odpověď, ale hlavně ty složité.“ Témata jednotlivých částí kolokvia byla proto velice pečlivě vybírána.

Na úvod celého shromáždění vystoupil rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.,  který všechny zúčastněné přivítal. „Toto kolokvium, je pro Univerzitu Karlovu vyvrcholením mnohaletého úsilí naplňovat své akademické a společenské poslání a stát se prostředím i aktivním účastníkem debaty o směřování současné evropské politiky,“ řekl ve své uvítací řeči rektor. „Univerzita Karlova je hrda na to, kolik jejích absolventů se v těchto týdnech a měsících podílí na přípravách prvního českého předsednictví v Evropské unii. Je hrda i na to, že pro tolik jejích studentů je samozřejmou součástí studia výměnný pobyt na univerzitách v dalších evropských zemích. Tito studenti se tak stávají naší první generací, jejíž obzory nejsou uzavřeny hranicemi České kotliny a politickým prostorem národního státu, v němž vyrůstali,“ zdůraznil prof. Hampl.

Na závěr úvodní části promluvil i Charles Fries, velvyslanec Francie v České republice. Ten poděkoval prof. Hamplovi i doc. Pithartovi jako zástupcům akademické i politické obce, za jejich zásluhy při konání tohoto kolokvia. „Toto setkání otevírá českou sezónu předsednictví České republiky,“ řekl Fries.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.