28. května 2008

Akademický senát Univerzity Palackého k univerzitním nemocnicím


TISKOVÁ ZPRÁVA


28. května 2008Akademický senát Univerzity Palackého k univerzitním nemocnicím


Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci, vědom si důležitosti vazby výuky, vědy, výzkumu a léčebné péče realizovaných ve spolupráci fakultních nemocnic a lékařských fakult, žádá MŠMT ČR, Ministerstvo zdravotnictví a Vládu ČR, aby vedla otevřený dialog o zákonu o univerzitních nemocnicích a do doby nabytí účinnosti uvedeného zákona žádným způsobem netransformovala stávající fakultní nemocnice.


(Usnesení Akademického senátu UP ze dne 28.5.2008)
Zprávu zpracoval a bližší informace podá:


Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA


členka Akademického senátu UP


E-mail: eliska.sovova@upol.cz


Telefon: 602 709 557


Web: www.upol.cz


a


Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.


předseda Akademického senátu UP


E-mail: roman.kubinek@upol.cz


Telefon: 603 430 897


Web: www.upol.cz  


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.