Akademický senát Univerzity Palackého k univerzitním nemocnicím


TISKOVÁ ZPRÁVA


28. května 2008Akademický senát Univerzity Palackého k univerzitním nemocnicím


Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci, vědom si důležitosti vazby výuky, vědy, výzkumu a léčebné péče realizovaných ve spolupráci fakultních nemocnic a lékařských fakult, žádá MŠMT ČR, Ministerstvo zdravotnictví a Vládu ČR, aby vedla otevřený dialog o zákonu o univerzitních nemocnicích a do doby nabytí účinnosti uvedeného zákona žádným způsobem netransformovala stávající fakultní nemocnice.


(Usnesení Akademického senátu UP ze dne 28.5.2008)
Zprávu zpracoval a bližší informace podá:


Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA


členka Akademického senátu UP


E-mail: eliska.sovova@upol.cz


Telefon: 602 709 557


Web: www.upol.cz


a


Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.


předseda Akademického senátu UP


E-mail: roman.kubinek@upol.cz


Telefon: 603 430 897


Web: www.upol.cz  


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Charakteristické trojúhelníkové průčelí s československým státním znakem a nápisem Universita Karlova zdobí budovu Právnické fakulty UK od samého počátku. Dominanta vltavského nábřeží přestála obsazení nacisty i ničivou povodeň roku 2002.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.