29. května 2008

Prohlášení Univerzity Karlovy


Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


                                                           http://www.cuni.cz
Dne 28. května 2008 se uskutečnilo jednání rektora Univerzity Karlovy s děkany lékařských a farmaceutické fakulty na téma aktuální situace přípravy vzniku univerzitních nemocnic.


Účastnící jednání konstatovali, že navzdory některým dílčím pozitivním posunům dosaženým při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví přetrvávají klíčové problémy s modelem akciových společností s minoritním zastoupením univerzit, na které již bylo v předchozích stanoviscích opakovaně upozorňováno.


Zásadním a nepřekonatelným problémem je záměr Ministerstva zdravotnictví převést stávající fakultní nemocnice na akciové společnosti před případným schválením zákona o univerzitních nemocnicích a úpravou navazujících předpisů. Tento zcela nepřijatelný krok by znamenal zásadní ohrožení až znemožnění výuky studentů lékařských a farmaceutické fakulty.Účastnící jednání důrazně žádají, aby vláda České republiky před případným schválením zákona o univerzitních nemocnicích žádné úkony měnící statut fakultních nemocnic nečinila.
            V Praze dne 28. května 2008


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.  

rektor UK  

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrS

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

děkan 1. lékařské fakulty UK

děkan 2. lékařské fakulty UK

děkan 3. lékařské fakulty UK

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.   

děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

(v.z. Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., proděkan)

děkan Lékařské fakulty UK v Plzni

děkan Farmaceutické fakulty UK                  


      
 
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel:                    +420 224 491 248


e-mail:                        pr@cuni.cz


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.