Prohlášení Univerzity Karlovy


Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


                                                           http://www.cuni.cz
Dne 28. května 2008 se uskutečnilo jednání rektora Univerzity Karlovy s děkany lékařských a farmaceutické fakulty na téma aktuální situace přípravy vzniku univerzitních nemocnic.


Účastnící jednání konstatovali, že navzdory některým dílčím pozitivním posunům dosaženým při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví přetrvávají klíčové problémy s modelem akciových společností s minoritním zastoupením univerzit, na které již bylo v předchozích stanoviscích opakovaně upozorňováno.


Zásadním a nepřekonatelným problémem je záměr Ministerstva zdravotnictví převést stávající fakultní nemocnice na akciové společnosti před případným schválením zákona o univerzitních nemocnicích a úpravou navazujících předpisů. Tento zcela nepřijatelný krok by znamenal zásadní ohrožení až znemožnění výuky studentů lékařských a farmaceutické fakulty.Účastnící jednání důrazně žádají, aby vláda České republiky před případným schválením zákona o univerzitních nemocnicích žádné úkony měnící statut fakultních nemocnic nečinila.
            V Praze dne 28. května 2008


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.  

rektor UK  

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrS

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

děkan 1. lékařské fakulty UK

děkan 2. lékařské fakulty UK

děkan 3. lékařské fakulty UK

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.   

děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

(v.z. Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., proděkan)

děkan Lékařské fakulty UK v Plzni

děkan Farmaceutické fakulty UK                  


      
 
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel:                    +420 224 491 248


e-mail:                        pr@cuni.cz


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.