30. května 2008

Usnesení Vědecké rady Univerzity Karlovy ze dne 29. května 2008Vědecká rada Univerzity Karlovy reflektuje potřebu změny současného uspořádání fakultních nemocnic. Tato změna by měla proběhnout formou transformace do osvědčené podoby veřejnoprávních institucí.


Vědecká rada vyslovuje politování nad skutečností, že Ministerstvo zdravotnictví navzdory všem věcným argumentům stále pokračuje v přípravě zákona, podle kterého by se stávající fakultní nemocnice měly stát akciovými společnostmi s minoritním postavením univerzit.


V situaci, kdy sami představitelé Ministerstva zdravotnictví začínají přiznávat oprávněnost některých výhrad vůči tomuto modelu (např. nemožnost zákonem garantovat tzv. „princip neprivatizace“ nebo nemožnost zajistit univerzitám jakékoliv rozhodovací kompetence v klinické výuce, vědě a výzkumu), by jediný odpovědný postup spočíval v revokaci vládního usnesení, kterým byl věcný záměr zákona schválen.


S krajním znepokojením Vědecká rada vnímá informace o záměru Ministerstva zdravotnictví převést usnesením vlády fakultní nemocnice na standardní akciové společnosti před případným schválením zákona o univerzitních nemocnicích. Tento krok by popřel elementární zásady demokratického právního státu. Znamenal by ztrátu potřebného právního rámce pro spolupráci mezi univerzitou a fakultní nemocnicí, ohrožení akreditací a tím až znemožnění výuky studentů lékařských a farmaceutické fakulty.


V kombinaci s tím, že podle aktuálních návrhů Ministerstva zdravotnictví přeměna těchto akciových společností na univerzitní nemocnice obsahuje zásadní problémy a nehledě na to, že zákon o univerzitních nemocnicích nemusí být schválen vůbec, představují záměry Ministerstva zdravotnictví bezprecedentní ohrožení budoucnosti celého zdravotnického systému v České republice.


Vědecká rada naléhavě vyzývá předsedu vlády, ministra školství, mládeže a tělovýchovy a celou vládu  České republiky, aby tento vývoj nedopustili.


Vědecká rada Univerzity Karlovy v tomto smyslu vyjadřuje podporu stanoviskům rektora UK, Akademického senátu UK a děkanů lékařských a farmaceutické fakulty.Poznámka:


Informace o Vědecké radě UK naleznete zde:


http://www.cuni.cz/UK-128.htmlZa správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:  +420 224 491 248

e-mail:  pr@cuni.czVelikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.