3. června 2008

Prohlášení Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


                                                         http://www.cuni.czDne 3. června 2008 se uskutečnilo jednání pověřených zástupců Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého, zástupců MŠMT s představiteli Ministerstva zdravotnictví ve věci připravovaného zákona o univerzitních nemocnicích.
Předmětem jednání byl návrh paragrafovaného znění zákona, který MZ poskytlo ostatním stranám dne 29. května 2008  s tím, že při posuzování a debatě nad některými ustanoveními došlo k dílčím shodám, u dalších byl naopak konstatován přetrvávající rozpor.
V závěru jednání představitelé MZ oznámili, že dnešní jednání bylo poslední před oficielním předložením paragrafovaného znění návrhu zákona do připomínkového řízení; toto znění nicméně ostatním stranám zašlou předem, mělo by se tak stát přibližně do deseti dnů. Zástupci MŠMT uvedli, že jednání chápou jako čistě konzultační a vyhrazují si právo všechny připomínky, kterým nebylo vyhověno, v připomínkovém řízení znovu uplatnit, a to včetně připomínek zásadních. Zástupci univerzit se k tomuto konstatování připojili s tím, že přetrvává nesouhlas univerzit s formou akciových společností, s dalšími  zásadními otázkami a zejména kategorický nesouhlas s tím, že by mělo dojít k převodu fakultních nemocnic na akciové společnosti před schválením zákona a aniž by tento zákon transformační mechanismus obsahoval.
Zástupci univerzit dále konstatovali, že nebyly projednány všechny konkrétní připomínky a  upozornili, že  proběhlé jednání není v žádném případě možné charakterizovat tak, že došlo ke shodě. 


           
V Praze dne 3.  června 2008


Za správnost:Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel:                    +420 224 491 248


e-mail:                        pr@cuni.cz
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.