„Svatý Václav a jeho kult“

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2008 pořádá Arcibiskupství pražské a Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK vědeckou konferenci na téma Svatý Václav a jeho kult. Pro velký zájem veřejnosti je tato konference přesunuta do prostor Pastoračního střediska v Praze 6 - Dejvicích.


Kolokvia „Svatý Václav a jeho kult“ se zúčastní celkem 22 specialistů, kteří zastupují různé vědecké disciplíny: historii, teologii, dějiny umění, klasickou filologii, archeologii a numismatiku. Mezi jinými to budou prof. Jan Royt, prof. Zdeňka Hledíková či prof. Jiří Kuthan. Kolokvium, jehož tématem budou především dějiny českého státu a církve v 10. století a svatováclavský kult s důrazem na projevy středověké úcty, bude rozděleno do několika bloků. První se zaměří na postavu sv. Václava a nejstarší počátky jeho kultu (hagiografie) a na české dějiny 10. století. Druhý je orientován archeologicky. Zazní v něm referáty badatelů z terénu (Svatovítská rotunda na Pražském hradě, Stará Boleslav, rotunda sv. Václava na Malé Straně,  hrob sv. Václava). A třetí bude věnován svatováclavskému kultu a jeho společenské roli v průběhu deseti staletí.


Většina referátů si bude všímat středověkého období (Václav jako věčný kníže Čechů atd.) a řada z nich bude orientována kunsthistoricky (Svatováclavská kaple, Svatováclavská koruna, Parléřova socha sv. Václava atd.). Poslední tři přednášky se budou zabývat novověkou svatováclavskou tematikou z období baroka, z 19. a  ze 20. století. Kolokvium zřejmě úplně poprvé od svatováclavského milénia v roce 1929 shrne dosavadní výsledky bádání o sv. Václavu, jeho době a jeho kultu v průběhu celých českých dějin. Z kolokvia vyjde v roce 2009 sborník v publikační řadě Opera Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis.


Téma kolokvia bude nějaký čas po jeho skončení doplněno výstavou „Svatý Václav – ochránce České země“ pořádanou Arcibiskupstvím pražským ve spolupráci s Národní galerií. Zatímco kolokvium bude traktovat postavu sv. Václava a jeho živost v dějinách našeho národa spíše v abstraktní rovině vědeckých hypotéz a odborných poznatků, výstava bude určena úplně každému. Kardinál Vlk k tomu říká, že ve dvoudenním svatováclavském kolokviu, shrnujícím vědecké bádání o „jubilantovi“, si připomeneme duchovní velikost a význam sv. Václava jako osobnosti, stojící u počátků naší státnosti. Na výstavě však „jako bychom se chtěli ´dotknout´, na vlastní oči vidět a vnořit se do atmosféry svatováclavské tradice přítomné v našich dějinách.“


Do roku oslav 1100. výročí narození sv. Václava, v jehož rámci se toto kolokvium koná, jsme vstoupili mší svatou, která se konala 22. ledna v 18 hodin ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pražská arcidiecéze si tento rok připomíná narození jedné z nejvýznamnějších postav našich národních i církevních dějin sv. Václava, patrona českých zemí. Kardinál Vlk při zahájení řekl: „Tento rok bude v naší arcidiecézi rokem svatováclavským. Podle tradice se Václav narodil v r. 908, tedy před jedenácti sty léty. Připomínka jeho výročí je záležitostí nejen naší arcidiecéze, ale celé církve v naší vlasti,“. Navzdory všem úvahám o významu Václavova pozemského působení, jak loni při svatováclavské poutní mši ve Staré Boleslavi kardinál Vlk připomněl, se český kníže, svatořečený krátce po své smrti, stal symbolem jednoty českého národa a jednou z jeho nejvýznamnějších postav. (ap)


Kolokvium začíná ve středu 5. listopadu 2008 v 9:00 hodin v Pastoračním středisku AP, Kolejní 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice.PROGRAM KOLOKVIA


 Kolokvium zacina ve stredu 5. listopadu 2008 v 9:00 hodin v Pastoracnim stredisku AP, Kolejni 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice.Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.