5. listopadu 2008

„Svatý Václav a jeho kult“

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2008 pořádá Arcibiskupství pražské a Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK vědeckou konferenci na téma Svatý Václav a jeho kult. Pro velký zájem veřejnosti je tato konference přesunuta do prostor Pastoračního střediska v Praze 6 - Dejvicích.


Kolokvia „Svatý Václav a jeho kult“ se zúčastní celkem 22 specialistů, kteří zastupují různé vědecké disciplíny: historii, teologii, dějiny umění, klasickou filologii, archeologii a numismatiku. Mezi jinými to budou prof. Jan Royt, prof. Zdeňka Hledíková či prof. Jiří Kuthan. Kolokvium, jehož tématem budou především dějiny českého státu a církve v 10. století a svatováclavský kult s důrazem na projevy středověké úcty, bude rozděleno do několika bloků. První se zaměří na postavu sv. Václava a nejstarší počátky jeho kultu (hagiografie) a na české dějiny 10. století. Druhý je orientován archeologicky. Zazní v něm referáty badatelů z terénu (Svatovítská rotunda na Pražském hradě, Stará Boleslav, rotunda sv. Václava na Malé Straně,  hrob sv. Václava). A třetí bude věnován svatováclavskému kultu a jeho společenské roli v průběhu deseti staletí.


Většina referátů si bude všímat středověkého období (Václav jako věčný kníže Čechů atd.) a řada z nich bude orientována kunsthistoricky (Svatováclavská kaple, Svatováclavská koruna, Parléřova socha sv. Václava atd.). Poslední tři přednášky se budou zabývat novověkou svatováclavskou tematikou z období baroka, z 19. a  ze 20. století. Kolokvium zřejmě úplně poprvé od svatováclavského milénia v roce 1929 shrne dosavadní výsledky bádání o sv. Václavu, jeho době a jeho kultu v průběhu celých českých dějin. Z kolokvia vyjde v roce 2009 sborník v publikační řadě Opera Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis.


Téma kolokvia bude nějaký čas po jeho skončení doplněno výstavou „Svatý Václav – ochránce České země“ pořádanou Arcibiskupstvím pražským ve spolupráci s Národní galerií. Zatímco kolokvium bude traktovat postavu sv. Václava a jeho živost v dějinách našeho národa spíše v abstraktní rovině vědeckých hypotéz a odborných poznatků, výstava bude určena úplně každému. Kardinál Vlk k tomu říká, že ve dvoudenním svatováclavském kolokviu, shrnujícím vědecké bádání o „jubilantovi“, si připomeneme duchovní velikost a význam sv. Václava jako osobnosti, stojící u počátků naší státnosti. Na výstavě však „jako bychom se chtěli ´dotknout´, na vlastní oči vidět a vnořit se do atmosféry svatováclavské tradice přítomné v našich dějinách.“


Do roku oslav 1100. výročí narození sv. Václava, v jehož rámci se toto kolokvium koná, jsme vstoupili mší svatou, která se konala 22. ledna v 18 hodin ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pražská arcidiecéze si tento rok připomíná narození jedné z nejvýznamnějších postav našich národních i církevních dějin sv. Václava, patrona českých zemí. Kardinál Vlk při zahájení řekl: „Tento rok bude v naší arcidiecézi rokem svatováclavským. Podle tradice se Václav narodil v r. 908, tedy před jedenácti sty léty. Připomínka jeho výročí je záležitostí nejen naší arcidiecéze, ale celé církve v naší vlasti,“. Navzdory všem úvahám o významu Václavova pozemského působení, jak loni při svatováclavské poutní mši ve Staré Boleslavi kardinál Vlk připomněl, se český kníže, svatořečený krátce po své smrti, stal symbolem jednoty českého národa a jednou z jeho nejvýznamnějších postav. (ap)


Kolokvium začíná ve středu 5. listopadu 2008 v 9:00 hodin v Pastoračním středisku AP, Kolejní 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice.PROGRAM KOLOKVIA


 Kolokvium zacina ve stredu 5. listopadu 2008 v 9:00 hodin v Pastoracnim stredisku AP, Kolejni 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.