21. srpna 2008

Skončila letošní Letní škola slovanských studií

Dne 21. 8. 2008 se ve velké aule Karolina uskutečnilo slavnostní shromáždění, na němž byla předána za účasti rektora Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. osvědčení

absolventům 52. běhu Letní školy slovanských studií, kterou organizoval Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Celkově se jí účastnilo 181 frekventantů - 128 interních a 53 externích, a to z 37 zemí.

Posluchači absolvovali kursy českého jazyka, které byly diferencovány podle stupně jazykových znalostí do čtyř stupňů. Pro začátečníky a mírně pokročilé byla výuka organizována na základě zprostředkujícího jazyka - angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Středně pokročilí měli možnost zdokonalovat své znalosti v praktických jazykových kursech a kursech konverzace. Pro pokročilé byly kromě jazykové výuky organizovány i speciální jazykové a literárně zaměřené semináře a seminář českých reálií a také dva přednáškové cykly: cyklus jazykovědný, literárněvědný a kulturně historický a rovněž cyklus věnovaný české historii a kultuře, který byl přednášen v angličtině a v němčině a byl určen těm zájemcům o českou historii a kulturu, pro které by bylo zatím náročné vyslechnout přednášky v českém jazyce. S uspokojením můžeme konstatovat, že oba přednáškové cykly se těšily velkému zájmu účastníků a některé z přednášek vyvolaly i zájem a ohlas mimořádný, například přednáška věnovaná odkazu českého mecenáše Josefa Hlávky, od jehož smrti uplynulo v letošním roce 100 let.

Znalosti posluchačů byly prohlubovány rovněž individuálními konzultacemi a dále pomocí při sběru materiálu a koncipování některých disertačních prací z oboru bohemistiky jazykovědné, literárněvědné i historické. Zvláště nás těší, že vcelku příznivě byla přijata jazyková výuka v kursech pro začátečníky a mírně pokročilé, neboť právě mladé kolegy a kolegyně chceme pro systematičtější studium češtiny získat.

Program Letní školy se neomezoval pouze na jazykovou výuku a přednášky. Jeho integrální součástí se stal i program kulturní a společenský. Byl koncipován tak, aby organicky navazoval na výukový a přednáškový program školy a aby seznámil její posluchače s důležitými úseky české historie a kultury. V této souvislosti zejména připomínám sobotní a nedělní výlety do západních, severních, jižních i východních Čech, které měly charakter poznání významných kulturně historických lokalit, literárního a kulturního místopisu, některých městských památkových rezervací a zahrnovaly i návštěvu řady dalších významných kulturních památek. Program nabízel fakultativní výběr vždy z několika možností. Byl veden snahou uspokojit i ty účastníky Letní školy, kteří již naši zemi poměrně dobře znají. Zájmu účastníků se těšily i odpolední vycházky po Praze a návštěvy pražských kulturních institucí. Nesporným uměleckým zážitkem byly koncerty: úvodní koncert souboru Musica bellissima ve velké aule Karolina a zejména úchvatný koncert Stamicova kvarteta v sále Martinů Hudební fakulty AMU v Lichtenštejnském paláci vyzněly jako nevšední umělecký zážitek a přesvědčily o světových kvalitách českého hudebního interpretačního umění. Znovu se potvrdilo, že hudba nezná žádných jazykových bariér a její dokonalá interpretace z ní činí toho nejlepšího vyslance české kulturnosti.

Nejvíce však ke zdaru letošního běhu Letní školy přispěly tři skutečnosti: společenská a kulturní atmosféra v naší zemi - přes všechnu vnitřní rozpornost a názorové střety to je atmosféra svobody vědeckého bádání, atmosféra respektu k svobodné umělecké a kulturní tvorbě. Atmosféra příhodná pro výměnu skutečných kulturních hodnot, která není podvazována ideologickými a politickými apriorismy. A právě toto souznělo s příznivým a neformálním klimatem pospolitosti lidí dobré vůle, které se tradičně na Letní škole vytvořilo.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.