Přesvědčivá reforma vyžaduje přesvědčivé argumenty

Ve znamení tohoto leitmotivu proběhla v úterý 9. září polemika nad poslední verzí tzv. „Bílé knihy terciárního vzdělávání“, na kterou by podle představ vlády měla navazovat příprava věcného záměru nového zákona. Pozvání rektora UK prof. Václava Hampla přijali ministr školství  Mgr. Ondřej Liška a náměstek ministra pro vysoké školy prof. Vlastimil Růžička. Ve Vlasteneckém sále UK se s nimi sešel rektor univerzity, kolegium rektora a předsednictvo Akademického senátu UK, aby si ve velmi otevřené a věcné diskusi vyjasnili současná stanoviska k textu, který měl být koncepčním dokumentem, předznamenávajícím charakter reformy českého vysokého školství.

Zástupci univerzity konstatovali, že argumentace pro reformu, tak jak ji artikuluje „Bílá kniha“, je nepřesvědčivá, nepřesná a nedopracovaná a jen velice mlhavě lze odhadnout do jaké míry (pakliže vůbec) se týká UK a našich dalších klíčových univerzit, přičemž spíše problematizuje nežli podporuje (ale rozhodně nedokládá) tezi o nezbytnosti přijetí nového zákona o terciárním vzdělávání. Jakkoli je možné s identifikací některých problémů souhlasit (např. masivní podfinancování vysokého školství z veřejných prostředků) a některé záměry formulované v tomto textu hodnotit jako užitečné (např. – byla-li by řádně dopracována - kategorizace škol na základě vzdělávacích a vědeckých výkonů, posílení autonomie vysokých škol v oblasti investičního financování či tzv. kontraktové financování vzdělávací činnosti) zůstává zde celá řada kontroverzních pasáží, vyplývajících např. z rozporu mezi proklamovaným posílením autonomie vysokých škol a faktickým omezením jejich samosprávy, založeném na dominantním posílení pozice správních rad, oslabení akademických senátů i navrhovaného způsobu schvalování vnitřních předpisů vysokých škol mimo jejich akademické orgány. Hrozící degradace akademických senátů, redukce akademické obce na firmu a studenta na klienta, je v této dikci plynoucí z „Bílé knihy“ pro Univerzitu Karlovu nepřijatelná. 


Představitelé ministerstva potvrdili, že s reformou celého systému terciárního vzdělávání nadále počítají, přičemž preferují její realizaci prostřednictvím nového zákona, jehož věcný záměr by měl být schválen v červnu 2009. Uvedli, že počítají se seriozním vyhodnocením  připomínek, které obdobné diskuse přinášejí. Ministr školství se však kriticky vyjádřil zejména k faktu, že „Bílá kniha“ prakticky nereflektuje současný evropský kontext a navrhl další setkání k problematice reformy a zahájení přípravy věcného záměru zákona, jehož zamýšlený rozsah předložená „Bílá kniha“ podle náměstka prof. Růžičky zdaleka nepokrývá,  na sklonku tohoto roku. Tento návrh zástupci univerzity přijali.

Své připomínky k „Bílé knize terciárního vzdělávání“ Univerzita Karlova uplatní prostřednictvím připravovaného stanoviska České konference rektorů a současně své kompletní stanovisko zašle MŠMT a následně zveřejní do 15. září 2008.Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Prorektor pro vnější vztahy


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.