Prof. William Vinen převzal čestný doktorát

Univerzita Karlova udělila čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa matematicko-fyzikálních věd prof. Williamovi F. Vinenovi, FRS, emeritnímu profesorovi School of Physics and Astronomy, University of Birmingham. Vědecké dílo se zásadním vlivem na rozvoj moderní fyziky a dlouhodobé přátelské vztahy k Univerzitě Karlově a české fyzikální komunitě vedly vědeckou radu MFF k předložení návrhu, aby profesorovi Williamu F. Vinenovi byl udělen tento čestný doktorát za celoživotní přínos k rozvoji fyziky nízkých teplot, zejména k procesu poznání exotických vlastností kvantových kapalin, supratekutosti a kvan-tové turbulence, za podporu české vědy a vysokého školství.


Prof. William F. Vinen


Profesor W.F. Vinen je klasikem fyziky nízkých teplot, průkopníkem moderního experimentálního a teoretického výzkumu supratekutosti a supravodivosti. Do všech učebnic fyziky nízkých teplot neoddělitelně patří jeho objev kvantové turbulence v protiproudu normální a supratekuté složky helia a Vinenova rovnice, která jí popisuje, dále pak experimentální potvrzení existence kvantovaných vírů a první měření hodnoty cirkulačního kvanta. Tyto zásadní práce mu již v mladém věku vynesly jmenování členem Královské společnosti (Royal Society). Dále se věnoval studiu kvantovaných vírů v supra-vodičích druhého druhu a jejich dynamice, vlastností fázových přechodů do supratekutého a supravodivého stavu studovaných pomocí rozptylu světla a citlivými spektroskopickými metodami, studiu dvojrozměrných systémů elektronů a iontů na povrchu supratekutého helia, zejména jejich krystalizaci. V poslední době se věnuje studiu kvantové turbulence.


William F. Vinen, v nízkoteplotní vědecké komunitě známý jako Joe Vinen, se narodil 15. února 1930. Studoval na Univerzitě v Cambridgi, kde v roce 1956 obhájil doktorskou práci. Vědecky tam působil v Pembroke College až do roku 1962, kdy byl jmenován profesorem na Univerzitě v Birminghamu ve Velké Británii, kde působí dodnes. V období 1973-1997 byl nositelem čestného vědeckého titulu Poynting Professor. V letech 1973-1981 zastával funkci děkana fakulty, od roku 2000 je čestným emeritním profesorem.


Vědecká práce profesora Vinena byla v mezinárodním měřítku mnohokrát oceněna. Prestižní Simonova cena za vědecký přínos ve fyzice nízkých teplot v roce 1963, Holweckova medaile a cena v roce 1978, Rumfordova cena Královské společnosti v roce 1980 či Guthrieho medaile a cena v roce 2005 jsou dokladem ocenění jeho vědeckého přínosu pro fyzikální komunitu. Profesor Vinen publikoval a stále publikuje v monografiích a prestižních časopisech jako Nature, Physical Review či Physical Review Letters. Vždy důsledně dbal, aby rozhodujícím faktorem byl ne počet, ale kvalita publikací, takže na jeho o něco málo více než stovku publikací je více než 2 500 citací, i v letošním roce již více než 150.


Profesor W.F. Vinen významně přispěl a stále přispívá k rozvoji české fyziky nízkých teplot. Jako předseda komise C5 IUPAP se zasadil o prosazení Prahy jako místa konání prestižní celosvětové konference fyziky nízkých teplot LT 21 v roce 1996. Aktivně spolupracuje s MFF UK v oblasti kryogenní dynamiky tekutin a kvantové turbulence. Samotný vznik tohoto perspektivního směru výzkumu, jednoho ze stěžejních v nově vytvořené Společné laboratoři nízkých teplot MFF UK a Fyzikálního ústavu AV ČR, je z velké části přirozeným důsledkem aktivní spolupráce s profesorem Vinenem. O její úspěšnosti svědčí řada společných publikací ve vědeckých časopisech, naposledy pak kapitola v prestižní edici monografií s padesátiletou tradicí Pokrok ve fyzice nízkých teplot (Progress in Low Temperature Physics). Profesor Vinen Prahu pravidelně navštěvuje a přednesl zde řadu přednášek pro pracovníky fakulty, studenty a doktorandy, ale i plenární přednášku v posluchárně Rektorátu UK na téma kvantová turbulence pro širší fyzikální obec.


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.