20. října 2008

Laudatio DAAD přednesl: prof. Jiří Pešek, Katedra německých a rakouských studií, Institut mezinárodních studií FSV UK


Vážené dámy a pánové,

Universita Karlova obepíná svět sítí 199 svých meziuniversitních partnerství. Šestadvacet partnerských smluv s desítkami společných programů je zakotveno na universitách ve Spolkové republice Německo, která je tak nejvýznamnějším partnerským státem pražské alma mater. Studenti i učitelé putují mezi Prahou a zahraničními universitami na bázi kooperačních programů a evropského Erasma, pro německou jazykovou oblast však hraje mimořádně vynikající roli DAAD čili Německá akademická výměnná služba. Byla založena roku 1925 jako studentská iniciativa. Později se stala součástí německé zahraniční kulturní politiky. Po válce byla obnovena jako společná instituce německých universit, velkoryse financovaná ze spolkového rozpočtu s cílem podporovat studium německých studentů a působení německých docentů na cizích universitách a naopak umožňovat výzkum a studium zahraničních vědců a studentů v Německu. Součástí programu DAAD je i rozvoj studia němčiny a německé kultury v zahraničí, obecněji pak vytváření báze pro mezinárodní vzdělanostní spolupráci a podpora sítí bývalých stipendistů coby celoživotních vyslanců dobré vůle. Naše republika, její studenti a badatelé profitovali z podpory DAAD již od 60. let a především od revoluce roku 1989. Každoročně tak vyjede se svými kursy na německé university ke dvěma stovkám učitelů UK a naopak stovka německých kolegů k nám přijede učit. Podobně se pohybuje i proud studentských stipendistů. Přínos spolupráce je nejlépe patrný na oborech jako je germanistika nebo německá teritoriální studia, do spolupráce je ovšem zapojena stejně tak právnická nebo lékařské fakulty.


DAAD nás nejenom zve do Německa, ale také vtahuje do celosvětového společenství svých stipendistů a projektů. Chce-li DAAD v rámci plánu na léta 2008-11 zvýšit počet zahraničních studentů na německých vysokých školách na 300 000, počet německých studijních výjezdů na 100 000 a zdvojnásobit počty zahraničních učitelů na německých universitách, je to výzva i pro nás. Být při tom je nesmírně užitečné. Snad ještě významnější by ale bylo dokázat přivést ještě větší proud německých studentů i učitelů na pražské fakulty. Jde o to mít zájemcům co zajímavého nabídnout a vytvořit jim pro studium a společný výzkum přívětivé a jazykově dostupné prostředí.


Pamětní list, který dnes UK předává do rukou presidenta DAAD je tak nejen výrazem díku „za dlouhodobou podporu univerzitního vzdělávání a vědeckého bádání českých vědců ve Spolkové republice Německo“, nýbrž i závazkem, že naši spolupráci budeme rozvíjet a cíleně uplatňovat ve prospěch celé spojené Evropy.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.