1. listopadu 2008

Představujeme nové profesory

Profesory jsou s účinností od 1. listopadu 2008 jmenováni:1. doc. MgA. René A d á m e k


pro obor hudební umění


na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
2. doc. RNDr. Peter B a b i n e c, CSc.


pro obor přírodovědné inženýrství


na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci
3. doc. RNDr. Miroslava B e k l o v á, CSc.


pro obor veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat


na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

4. doc. PhDr. Petr B í l e k, CSc.


pro obor dějiny novější české literatury


na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
5. doc. Ing. Radim Č a j k a, CSc.


pro obor teorie a konstrukce staveb


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

6. doc. MUDr. Zuzana Č e r v i n k o v á, CSc.


pro obor lékařská fyziologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

7. doc. Mgr. František D e r f l e r


pro obor dramatická umění


na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

8. doc. Mgr. Peter Ď u r č o, CSc.


pro obor německý jazyk


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
9. doc. MUDr. Jan F i l i p o v s k ý, CSc.


pro obor vnitřní nemoci


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

10. doc. Mgr. Milada F r a n k o v á, CSc., M.A.


pro obor dějiny konkrétních literatur - germánské literatury


na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity


11. doc. PhDr. Eduard G o m b á r, CSc.


pro obor mezinárodní politické vztahy


na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

12. doc. Mgr. Štěpán G r y g a r


pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - fotografie


na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

13. doc. Ing. Milan H o r á č e k, CSc.


pro obor strojírenská technologie


na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

14. doc. Ing. Zora J a n č í k o v á, CSc.


pro obor řízení průmyslových systémů


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

15. doc. Ing. Zdeněk K o l k a, Dr.


pro obor elektronika a sdělovací technika


na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

16. Dr. hab. Zygfryd K o m i n e k, PhD.


pro obor matematika – matematická analýza


na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě
17. doc. Ing. Petr K o n v a l i n k a, CSc.


pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů


na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

18. doc. PhDr. Petr K o ť á t k o, CSc.


pro obor filosofie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
19. doc. RNDr. Miroslav K r b e c, DSc., DrSc


pro obor matematika – matematická analýza


na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě
20. doc. Ing. Josef K r ý s a, Dr.


pro obor anorganická technologie


na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze


21. doc. František K u n e t k a, Th.D.


pro obor teologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

22. doc. akademický malíř Boris K v a s n i c a


pro obor výtvarné umění - restaurování výtvarných děl malířských


a polychromované plastiky


na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze
23. doc. Ing. Iva L a n g r o v á, CSc.


pro obor aplikovaná zoologie


na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

24. doc. Ing. Petr L e n f e l d, Dr.


pro obor strojírenská technologie


na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

25. doc. RNDr. Josef M á l e k, DSc.


pro obor matematika – matematická analýza


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

26. doc. RNDr. Pavel M a t ě j k a, Dr.


pro obor analytická chemie


na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

27. doc. RNDr. Zdena P a l k o v á, CSc.


pro obor genetika, molekulární biologie a virologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

28. doc. Ing. Lubomír P e š í k, CSc.


pro obor konstrukce strojů a zařízení


na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

29. doc. MUDr. Richard P l a v k a, CSc.


pro obor pediatrie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

30. doc. MUDr. Ludmila P r o k e š o v á, CSc.


pro obor lékařská imunologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

31. doc. Ing. Helena R a c l a v s k á, CSc.


pro obor úpravnictví


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

32. doc. Ing. Karel R o z u m, CSc.


pro obor konstrukční a procesní inženýrství


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava


33. doc. MUDr. Zdeněk R u š a v ý, Ph.D.


pro obor vnitřní nemoci


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

34. doc. MgA. Přemysl R u t


pro obor dramatická umění - herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

35. doc. Ing. Hana Ř e z a n k o v á, CSc.


pro obor statistika


na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

36. doc. akademický sochař Petr S i e g l


pro obor výtvarné umění - restaurování výtvarných děl sochařských


na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

37. doc. Ing. Mgr. Markéta S e d m í k o v á, Ph.D.


pro obor anatomie, fyziologie a reprodukce hospodářských zvířat


na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

38. doc. RNDr. PhDr. Antonín S l a b ý, CSc.


pro obor informační management


na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
39. doc. MVDr. Zbyšek S l á d e k, Ph.D.


pro obor morfologie a fyziologie zvířat


na návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

40. doc. MUDr. Miroslav S o u č e k, CSc.


pro obor vnitřní lékařství


na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

41. doc. RNDr. Jiří S p o u s t a, PhD.


pro obor aplikovaná fyzika


na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

42. doc. RNDr. Beáta S t e h l í k o v á, CSc.


pro obor statistika


na návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně43. doc. Ing. Ivo Š a f a ř í k, DrSc.


pro obor biochemie


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
44. doc. Ing. Michal Š e j n o h a, Ph.D.


pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů


na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
45. doc. PhDr. Dušan Š i m e k


pro obor andragogika


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

46. doc. PaedDr. Jaromír Š i m o n e k, Ph.D.


pro obor kinantropologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci47. doc. Ing. Bohumil Š u l c, CSc.


pro obor řízení strojů a procesů


na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

48. doc. PaedDr. Milan V a l e n t a, Ph.D.


pro obor speciální pedagogika


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

49. doc. PhDr. Zdeněk V e s e l ý, CSc.


pro obor mezinárodní politické vztahy


na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

50. doc. MUDr. Libor V í t e k, Ph.D., MBA


pro obor lékařská chemie a biochemie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

51. doc. MgA. Alena V l a s á k o v á


pro obor hudební umění


na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

52. doc. RNDr. Jiří V l č e k , CSc.


pro obor klinická a sociální farmacie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

53. doc. RNDr. Blanka V l č k o v á, CSc.


pro obor fyzikální chemie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

54. doc. MUDr. Josef V y m a z a l, DSc.


pro obor radiologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
55. doc. Ing. Vladimír W s ó l, Ph.D.


pro obor biochemie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

56. doc. Ing. Jaroslav Z a p o m ě l, DrSc.


pro obor aplikovaná mechanika


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava


57. doc. MUDr. Jan Ž i ž k a, Ph.D.


pro obor radiologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

***************************************************************************
58. doc. Ing. Jiří Urbánek, CSc.


pro obor ochrana vojsk a obyvatelstva


na návrh Vědecké rady Univerzity obrany


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.