1. listopadu 2008

Představujeme nové profesory

Profesory jsou s účinností od 1. listopadu 2008 jmenováni:



1. doc. MgA. René A d á m e k


pro obor hudební umění


na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně




2. doc. RNDr. Peter B a b i n e c, CSc.


pro obor přírodovědné inženýrství


na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci




3. doc. RNDr. Miroslava B e k l o v á, CSc.


pro obor veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat


na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno





4. doc. PhDr. Petr B í l e k, CSc.


pro obor dějiny novější české literatury


na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích




5. doc. Ing. Radim Č a j k a, CSc.


pro obor teorie a konstrukce staveb


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava





6. doc. MUDr. Zuzana Č e r v i n k o v á, CSc.


pro obor lékařská fyziologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze





7. doc. Mgr. František D e r f l e r


pro obor dramatická umění


na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně





8. doc. Mgr. Peter Ď u r č o, CSc.


pro obor německý jazyk


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci




9. doc. MUDr. Jan F i l i p o v s k ý, CSc.


pro obor vnitřní nemoci


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze





10. doc. Mgr. Milada F r a n k o v á, CSc., M.A.


pro obor dějiny konkrétních literatur - germánské literatury


na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity


11. doc. PhDr. Eduard G o m b á r, CSc.


pro obor mezinárodní politické vztahy


na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze





12. doc. Mgr. Štěpán G r y g a r


pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - fotografie


na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze





13. doc. Ing. Milan H o r á č e k, CSc.


pro obor strojírenská technologie


na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně





14. doc. Ing. Zora J a n č í k o v á, CSc.


pro obor řízení průmyslových systémů


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava





15. doc. Ing. Zdeněk K o l k a, Dr.


pro obor elektronika a sdělovací technika


na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně





16. Dr. hab. Zygfryd K o m i n e k, PhD.


pro obor matematika – matematická analýza


na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě




17. doc. Ing. Petr K o n v a l i n k a, CSc.


pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů


na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze





18. doc. PhDr. Petr K o ť á t k o, CSc.


pro obor filosofie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze




19. doc. RNDr. Miroslav K r b e c, DSc., DrSc


pro obor matematika – matematická analýza


na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě




20. doc. Ing. Josef K r ý s a, Dr.


pro obor anorganická technologie


na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze


21. doc. František K u n e t k a, Th.D.


pro obor teologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci





22. doc. akademický malíř Boris K v a s n i c a


pro obor výtvarné umění - restaurování výtvarných děl malířských


a polychromované plastiky


na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze




23. doc. Ing. Iva L a n g r o v á, CSc.


pro obor aplikovaná zoologie


na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze





24. doc. Ing. Petr L e n f e l d, Dr.


pro obor strojírenská technologie


na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci





25. doc. RNDr. Josef M á l e k, DSc.


pro obor matematika – matematická analýza


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze





26. doc. RNDr. Pavel M a t ě j k a, Dr.


pro obor analytická chemie


na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze





27. doc. RNDr. Zdena P a l k o v á, CSc.


pro obor genetika, molekulární biologie a virologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze





28. doc. Ing. Lubomír P e š í k, CSc.


pro obor konstrukce strojů a zařízení


na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci





29. doc. MUDr. Richard P l a v k a, CSc.


pro obor pediatrie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze





30. doc. MUDr. Ludmila P r o k e š o v á, CSc.


pro obor lékařská imunologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze





31. doc. Ing. Helena R a c l a v s k á, CSc.


pro obor úpravnictví


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava





32. doc. Ing. Karel R o z u m, CSc.


pro obor konstrukční a procesní inženýrství


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava


33. doc. MUDr. Zdeněk R u š a v ý, Ph.D.


pro obor vnitřní nemoci


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze





34. doc. MgA. Přemysl R u t


pro obor dramatická umění - herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze





35. doc. Ing. Hana Ř e z a n k o v á, CSc.


pro obor statistika


na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze





36. doc. akademický sochař Petr S i e g l


pro obor výtvarné umění - restaurování výtvarných děl sochařských


na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze





37. doc. Ing. Mgr. Markéta S e d m í k o v á, Ph.D.


pro obor anatomie, fyziologie a reprodukce hospodářských zvířat


na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze





38. doc. RNDr. PhDr. Antonín S l a b ý, CSc.


pro obor informační management


na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze




39. doc. MVDr. Zbyšek S l á d e k, Ph.D.


pro obor morfologie a fyziologie zvířat


na návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně





40. doc. MUDr. Miroslav S o u č e k, CSc.


pro obor vnitřní lékařství


na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity





41. doc. RNDr. Jiří S p o u s t a, PhD.


pro obor aplikovaná fyzika


na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně





42. doc. RNDr. Beáta S t e h l í k o v á, CSc.


pro obor statistika


na návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně







43. doc. Ing. Ivo Š a f a ř í k, DrSc.


pro obor biochemie


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci




44. doc. Ing. Michal Š e j n o h a, Ph.D.


pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů


na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze








45. doc. PhDr. Dušan Š i m e k


pro obor andragogika


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci





46. doc. PaedDr. Jaromír Š i m o n e k, Ph.D.


pro obor kinantropologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci







47. doc. Ing. Bohumil Š u l c, CSc.


pro obor řízení strojů a procesů


na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze





48. doc. PaedDr. Milan V a l e n t a, Ph.D.


pro obor speciální pedagogika


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci





49. doc. PhDr. Zdeněk V e s e l ý, CSc.


pro obor mezinárodní politické vztahy


na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze





50. doc. MUDr. Libor V í t e k, Ph.D., MBA


pro obor lékařská chemie a biochemie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze





51. doc. MgA. Alena V l a s á k o v á


pro obor hudební umění


na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně





52. doc. RNDr. Jiří V l č e k , CSc.


pro obor klinická a sociální farmacie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze





53. doc. RNDr. Blanka V l č k o v á, CSc.


pro obor fyzikální chemie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze





54. doc. MUDr. Josef V y m a z a l, DSc.


pro obor radiologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze




55. doc. Ing. Vladimír W s ó l, Ph.D.


pro obor biochemie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze





56. doc. Ing. Jaroslav Z a p o m ě l, DrSc.


pro obor aplikovaná mechanika


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava


57. doc. MUDr. Jan Ž i ž k a, Ph.D.


pro obor radiologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze





***************************************************************************




58. doc. Ing. Jiří Urbánek, CSc.


pro obor ochrana vojsk a obyvatelstva


na návrh Vědecké rady Univerzity obrany




















Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.