Představujeme nové profesory

Profesory jsou s účinností od 1. listopadu 2008 jmenováni:1. doc. MgA. René A d á m e k


pro obor hudební umění


na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
2. doc. RNDr. Peter B a b i n e c, CSc.


pro obor přírodovědné inženýrství


na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci
3. doc. RNDr. Miroslava B e k l o v á, CSc.


pro obor veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat


na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

4. doc. PhDr. Petr B í l e k, CSc.


pro obor dějiny novější české literatury


na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
5. doc. Ing. Radim Č a j k a, CSc.


pro obor teorie a konstrukce staveb


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

6. doc. MUDr. Zuzana Č e r v i n k o v á, CSc.


pro obor lékařská fyziologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

7. doc. Mgr. František D e r f l e r


pro obor dramatická umění


na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

8. doc. Mgr. Peter Ď u r č o, CSc.


pro obor německý jazyk


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
9. doc. MUDr. Jan F i l i p o v s k ý, CSc.


pro obor vnitřní nemoci


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

10. doc. Mgr. Milada F r a n k o v á, CSc., M.A.


pro obor dějiny konkrétních literatur - germánské literatury


na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity


11. doc. PhDr. Eduard G o m b á r, CSc.


pro obor mezinárodní politické vztahy


na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

12. doc. Mgr. Štěpán G r y g a r


pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - fotografie


na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

13. doc. Ing. Milan H o r á č e k, CSc.


pro obor strojírenská technologie


na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

14. doc. Ing. Zora J a n č í k o v á, CSc.


pro obor řízení průmyslových systémů


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

15. doc. Ing. Zdeněk K o l k a, Dr.


pro obor elektronika a sdělovací technika


na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

16. Dr. hab. Zygfryd K o m i n e k, PhD.


pro obor matematika – matematická analýza


na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě
17. doc. Ing. Petr K o n v a l i n k a, CSc.


pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů


na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

18. doc. PhDr. Petr K o ť á t k o, CSc.


pro obor filosofie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
19. doc. RNDr. Miroslav K r b e c, DSc., DrSc


pro obor matematika – matematická analýza


na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě
20. doc. Ing. Josef K r ý s a, Dr.


pro obor anorganická technologie


na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze


21. doc. František K u n e t k a, Th.D.


pro obor teologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

22. doc. akademický malíř Boris K v a s n i c a


pro obor výtvarné umění - restaurování výtvarných děl malířských


a polychromované plastiky


na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze
23. doc. Ing. Iva L a n g r o v á, CSc.


pro obor aplikovaná zoologie


na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

24. doc. Ing. Petr L e n f e l d, Dr.


pro obor strojírenská technologie


na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

25. doc. RNDr. Josef M á l e k, DSc.


pro obor matematika – matematická analýza


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

26. doc. RNDr. Pavel M a t ě j k a, Dr.


pro obor analytická chemie


na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

27. doc. RNDr. Zdena P a l k o v á, CSc.


pro obor genetika, molekulární biologie a virologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

28. doc. Ing. Lubomír P e š í k, CSc.


pro obor konstrukce strojů a zařízení


na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

29. doc. MUDr. Richard P l a v k a, CSc.


pro obor pediatrie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

30. doc. MUDr. Ludmila P r o k e š o v á, CSc.


pro obor lékařská imunologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

31. doc. Ing. Helena R a c l a v s k á, CSc.


pro obor úpravnictví


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

32. doc. Ing. Karel R o z u m, CSc.


pro obor konstrukční a procesní inženýrství


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava


33. doc. MUDr. Zdeněk R u š a v ý, Ph.D.


pro obor vnitřní nemoci


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

34. doc. MgA. Přemysl R u t


pro obor dramatická umění - herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

35. doc. Ing. Hana Ř e z a n k o v á, CSc.


pro obor statistika


na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

36. doc. akademický sochař Petr S i e g l


pro obor výtvarné umění - restaurování výtvarných děl sochařských


na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

37. doc. Ing. Mgr. Markéta S e d m í k o v á, Ph.D.


pro obor anatomie, fyziologie a reprodukce hospodářských zvířat


na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

38. doc. RNDr. PhDr. Antonín S l a b ý, CSc.


pro obor informační management


na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
39. doc. MVDr. Zbyšek S l á d e k, Ph.D.


pro obor morfologie a fyziologie zvířat


na návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

40. doc. MUDr. Miroslav S o u č e k, CSc.


pro obor vnitřní lékařství


na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

41. doc. RNDr. Jiří S p o u s t a, PhD.


pro obor aplikovaná fyzika


na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

42. doc. RNDr. Beáta S t e h l í k o v á, CSc.


pro obor statistika


na návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně43. doc. Ing. Ivo Š a f a ř í k, DrSc.


pro obor biochemie


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
44. doc. Ing. Michal Š e j n o h a, Ph.D.


pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů


na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
45. doc. PhDr. Dušan Š i m e k


pro obor andragogika


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

46. doc. PaedDr. Jaromír Š i m o n e k, Ph.D.


pro obor kinantropologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci47. doc. Ing. Bohumil Š u l c, CSc.


pro obor řízení strojů a procesů


na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

48. doc. PaedDr. Milan V a l e n t a, Ph.D.


pro obor speciální pedagogika


na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

49. doc. PhDr. Zdeněk V e s e l ý, CSc.


pro obor mezinárodní politické vztahy


na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

50. doc. MUDr. Libor V í t e k, Ph.D., MBA


pro obor lékařská chemie a biochemie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

51. doc. MgA. Alena V l a s á k o v á


pro obor hudební umění


na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

52. doc. RNDr. Jiří V l č e k , CSc.


pro obor klinická a sociální farmacie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

53. doc. RNDr. Blanka V l č k o v á, CSc.


pro obor fyzikální chemie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

54. doc. MUDr. Josef V y m a z a l, DSc.


pro obor radiologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
55. doc. Ing. Vladimír W s ó l, Ph.D.


pro obor biochemie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

56. doc. Ing. Jaroslav Z a p o m ě l, DrSc.


pro obor aplikovaná mechanika


na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava


57. doc. MUDr. Jan Ž i ž k a, Ph.D.


pro obor radiologie


na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

***************************************************************************
58. doc. Ing. Jiří Urbánek, CSc.


pro obor ochrana vojsk a obyvatelstva


na návrh Vědecké rady Univerzity obrany


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.