12. listopadu 2008

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA "VÝZVY PRO EVROPSKOU UNII A JEJÍ ČLENSKÉ STÁTY V PŘÍŠTÍM DESETILETÍ"


Dnes ve středu 12. listopadu 2008 proběhlo  ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy  další setkání v rámci Evropského diskusního fóra (EDF). S projevem "Výzvy pro Evropskou unii a její členské státy v příštím desetiletí" vystoupil Dr. Jan Peter BALKENENDE, předseda vlády Nizozemského království.


Předseda vlády zmínil spolupráci mezi ČR a Nizozemím v oblastech hospodářství, kultury i průmyslu a dlouholetou tradici na poli vzdělanosti, kterou započali naši předchůdci, především Jan Ámos Komenský, který byl již tehdy „ideálním Evropanem“ – zcestovalým inteligentním, otevřeným novým myšlenkám a pracovitým. V diskuzi se studenty a pedagogy UK došlo i na aktuální problematilu Lisabonské smlouvy, v níž premiér Balkenende vidí především příležitost pro rozvoj demokracie a šanci pro všechny Evropany více ovlivňovat dění v Unii.
Nizozemský předseda vlády převzal od  vedení Univerzity Karlovy pamětní medaili za „za zásluhy o rozvoj spolupráce a porozumění mezi národy“. Tuto medaili  - s otiskem univerzitní pečeti, na které klečící Karel IV. předává zakládací listinu UK svatému Václavovi - obdrželi v minulosti např: Ing. Ján Figel, člen Evropské komise pro školství, vzdělání, kulturu a multilingvistiku, paní Margot Wallström, místopředsedkyně Evropské komise, Dr. Bernard R. Bot, Ministr zahraničních věcí Nizozemského království a další.
Projekt Evropské diskusní fórum na Univerzitě Karlově (Europa forum Carolina Pragensia) zastřešuje vystoupení evropských osobností, které významným způsobem ovlivňují chod soudobé společnosti. Jednotliví účastníci tohoto projektu se v rámci něj vyjadřují k aktuálním otázkám týkajícím se Evropy a snaží se přiblížit je české společnosti. Tento projekt vznikl v roce 2002 pod záštitou tehdejšího rektora Univerzity Karlovy – prof. Ivana Wilhelma - a jeho součástí jsou nejen přednášky významných osobností, ale i studentské akce či happeningy. S univerzitou na tomto projektu spolupracuje Ministerstvo zahraničí, Senát, Delegace Evropské unie a další instituce.


Pro další informace prosím kontaktujte:
Mgr. Václav Hájek                                            Mgr. Klára Hamanová


Tiskový mluvčí UK                                            Odbor vnějších vztahů RUK
Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5


116 36 Praha 1


tel: +420 224 491 248


e-mail:
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.