18. prosince 2008

Mimořádná cena rektora Univerzity Karlovy v Praze

Na zasedání Vědecké rady UK dne 18. prosince 2008 převzalo celkem  16 studentek a studentů Mimořádnou cenu rektora Univerzity Karlovy v Praze  z rukou Jeho Magnificence prof. Václava  Hampla.


Cena se uděluje studentům za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.


Zdůvodněný návrh předkládá rektorovi děkan fakulty Viz.

Přehled oceněných studentek a studentů:


                                  


Mgr. Františku Martínkovi    - FF  


            za vědeckou činnost v oboru bohemistika a za činnost popularizační a organizační


(student 1. ročníku doktorského studijního programu ČJ)
Richardu Lukášovi    – FF 


            za sportovní úspěchy na osmě s kormidelníkem – mistr ČR -  2007


(student 1. ročníku bakalářského studijního programu ČJL DH)
Jakubu Tesárkovi    – PedF


            za sportovní úspěchy v karate – 2. místo na ME, 2. místo na MČR, 1. místo na Akademickém MČR – 2008


(student 2. ročníku bakalářského studijního programu TVS-ZSV)
MUDr. Lence Bošanské  - 1. LF  


            za výsledky dosažené v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu


(studentka 4.r. doktorského studia biomedicíny v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka)
MUDr. Daně Brožkové  -  2. LF


            za sportovní úspěchy v orientačním běhu – mistryně světa na klasické 12 km trati – 2008 (studentka 2. ročníku doktorského studia)
Gabriele Vařekové   - 3. LF  

            za sportovní úspěchy ve veslování-dvojskif – 6. místo na OH, 2. místo na MS, 1. místo MČR – 2008 (studentka 2. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)
Martině Olexové   – 3. LF  


            za sportovní úspěchy v šermu-kord – mistryně  ČR – 2008 (studentka 5. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)
Michalu Votavovi   -  3. LF      


            za sportovní úspěchy ve veslování-čtyřveslice – mistr  ČR - 2008


(student 1. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)
Tereze Smržové   - 3. LF


            za úspěchy ve studentské vědecké práci


(studentka 6. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)
Lence Ledvinové   – LF P


            za sportovní úspěchy v hodu kladivem – účast na OH v Pekingu, 2. místo na MČR - 2008


(studentka 5. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství; prospěch 1,0)


Mgr. Petře Hykové   – LF P


            za sportovní úspěchy ve sportovní střelbě – splnila podmínky pro účast na OH v Pekingu, mistryně  ČR - 2008


(studentka 3. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)Mgr. Vendule Frintové   - PřF


            za sportovní úspěchy v triatlonu a v atletice-běhy na dlouhé tratě – 20. místo na OH v Pekingu, mistryně  ČR - 2008


(absolventka navazujícího magisterského studijního programu, obor Antropologie a genetika člověka)
Bc. Jindřichu Pilmannovi   -  MFF


            za sportovní úspěchy v karate – nominace na MS v Tokiu, 3. místo na Akademickém MS ve Wroclawi - 2008


(student 1.r. navazujícího magisterského studijního programu Informatika)
Danielu Štancovi   - MFF    


            za sportovní úspěchy v plavání-znak – 2x 2. místo na MČR – 2008


(student 2.r. bakalářského studijního programu Matematika)
Tomáši Vernerovi   – FTVS


            za sportovní úspěchy v krasobruslení – mistr Evropy, mistr ČR – 2007/2008


(student 3.r. bakalářského studijního programu TVaS-kombinovaného studia)
Mgr. Marcele Řasové-Zálišové, PhD. -  FTVS


            za publikační činnost,  statečný a příkladný přístup k životu


 (absolventka doktorského studia na katedře fyziologie a biochemie)

Pro další informace prosím kontaktujte:
Mgr. Václav Hájek                                      Mgr. Klára Hamanová


Tiskový mluvčí UK                                       Odbor vnějších vztahů RUK
Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5


116 36 Praha 1


tel: +420 224 491 248


e-mail: pr@cuni.cz


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.