Mimořádná cena rektora Univerzity Karlovy v Praze

Na zasedání Vědecké rady UK dne 18. prosince 2008 převzalo celkem  16 studentek a studentů Mimořádnou cenu rektora Univerzity Karlovy v Praze  z rukou Jeho Magnificence prof. Václava  Hampla.


Cena se uděluje studentům za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.


Zdůvodněný návrh předkládá rektorovi děkan fakulty Viz.

Přehled oceněných studentek a studentů:


                                  


Mgr. Františku Martínkovi    - FF  


            za vědeckou činnost v oboru bohemistika a za činnost popularizační a organizační


(student 1. ročníku doktorského studijního programu ČJ)
Richardu Lukášovi    – FF 


            za sportovní úspěchy na osmě s kormidelníkem – mistr ČR -  2007


(student 1. ročníku bakalářského studijního programu ČJL DH)
Jakubu Tesárkovi    – PedF


            za sportovní úspěchy v karate – 2. místo na ME, 2. místo na MČR, 1. místo na Akademickém MČR – 2008


(student 2. ročníku bakalářského studijního programu TVS-ZSV)
MUDr. Lence Bošanské  - 1. LF  


            za výsledky dosažené v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu


(studentka 4.r. doktorského studia biomedicíny v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka)
MUDr. Daně Brožkové  -  2. LF


            za sportovní úspěchy v orientačním běhu – mistryně světa na klasické 12 km trati – 2008 (studentka 2. ročníku doktorského studia)
Gabriele Vařekové   - 3. LF  

            za sportovní úspěchy ve veslování-dvojskif – 6. místo na OH, 2. místo na MS, 1. místo MČR – 2008 (studentka 2. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)
Martině Olexové   – 3. LF  


            za sportovní úspěchy v šermu-kord – mistryně  ČR – 2008 (studentka 5. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)
Michalu Votavovi   -  3. LF      


            za sportovní úspěchy ve veslování-čtyřveslice – mistr  ČR - 2008


(student 1. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)
Tereze Smržové   - 3. LF


            za úspěchy ve studentské vědecké práci


(studentka 6. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)
Lence Ledvinové   – LF P


            za sportovní úspěchy v hodu kladivem – účast na OH v Pekingu, 2. místo na MČR - 2008


(studentka 5. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství; prospěch 1,0)


Mgr. Petře Hykové   – LF P


            za sportovní úspěchy ve sportovní střelbě – splnila podmínky pro účast na OH v Pekingu, mistryně  ČR - 2008


(studentka 3. ročníku magisterského studijního programu Všeobecného lékařství)Mgr. Vendule Frintové   - PřF


            za sportovní úspěchy v triatlonu a v atletice-běhy na dlouhé tratě – 20. místo na OH v Pekingu, mistryně  ČR - 2008


(absolventka navazujícího magisterského studijního programu, obor Antropologie a genetika člověka)
Bc. Jindřichu Pilmannovi   -  MFF


            za sportovní úspěchy v karate – nominace na MS v Tokiu, 3. místo na Akademickém MS ve Wroclawi - 2008


(student 1.r. navazujícího magisterského studijního programu Informatika)
Danielu Štancovi   - MFF    


            za sportovní úspěchy v plavání-znak – 2x 2. místo na MČR – 2008


(student 2.r. bakalářského studijního programu Matematika)
Tomáši Vernerovi   – FTVS


            za sportovní úspěchy v krasobruslení – mistr Evropy, mistr ČR – 2007/2008


(student 3.r. bakalářského studijního programu TVaS-kombinovaného studia)
Mgr. Marcele Řasové-Zálišové, PhD. -  FTVS


            za publikační činnost,  statečný a příkladný přístup k životu


 (absolventka doktorského studia na katedře fyziologie a biochemie)

Pro další informace prosím kontaktujte:
Mgr. Václav Hájek                                      Mgr. Klára Hamanová


Tiskový mluvčí UK                                       Odbor vnějších vztahů RUK
Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5


116 36 Praha 1


tel: +420 224 491 248


e-mail: pr@cuni.cz


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.