Praha hostila 4. plenární zasedání mezinárodní badatelské sítě CLIOHRES, tisková zpráva


Od 27. do 29. 11. 2008 se v Praze uskutečnilo již 4. plenární zasedání badatelské sítě CLIOHRES, která vznikla jako pětiletý projekt 6. rámcového programu EU a začala působit v červnu 2005 pod vedením Univerzity v Pise (prof. Ann Katherine Isaacs) a v Reykjavíku (prof. Gudmundur Halfdanarson). Letošní výroční zasedání bylo zaměřeno na problematiku genderu jako problému profese a výzkumu.


CLIOHRES vznikla v červnu 2005 s podporou 6. rámcového programu EU. Jako největší funkční více oborová síť humanitních vědců doplňuje základní výzkum zajišťovaný badatelskými projekty financovanými z různých zdrojů. Projekt vytvořil mezinárodní kolektiv 180 badatelů ze 45 institucí v jednatřiceti zemích. Každou instituci reprezentují dva zkušení badatelé a dva doktorandi. Síť je zaměřena na historii a příbuzné humanitní obory a obohacuje výchovu 90 zúčastněných doktorandů o nové prvky. Příspěvek Evropské komise je adresován přímo doktorandům, na podporu aktivního vytváření sítě a publikaci kolektivních knih a úspěšně obhájených disertací. EK při hodnocení výsledků klade důraz na uplatňování transnacionálního přístupu a komparace. Na rozdíl od domácích hodnotících kritérií, kdy je nejvíce ceněno individuální autorství, EK požaduje a vysoko hodnotí kolektivní práce, vytváření mezinárodních týmů a kolektivní autorství.


Síť vytvořila otevřený prostor pro spolupráci mezi obory, mezi generacemi a stoupenci různých metodologií, přičemž překračování právě metodologických hranic se ukazuje být nejobtížnější. Polovinu členů tvoří doktorandi a mezi zkušenými badateli je zastoupena jak střední, tak starší generace odborníků. Vzhledem k tomu, že zapojení doktorandi byli od začátku různě pokročilí, začínající i blížící se k obhajobě, došlo během prvních tří let k obměně účastníků. Počet studentů, kteří získali zkušenost práce v mezinárodní badatelské síti se téměř zdvojnásobil. Díky této koncepci se počet členů sítě, respektive jejích spolupracovníků stále rozšiřuje. Každý členský tým, každá pracovní skupina má svůj osobitý styl práce a svůj vlastní okruh spolupracovníků. 


Po třech letech práce je zřejmé, že badatelská síť CLIOHRES je prokazatelně aktivní, úspěšná a velmi výkonná. Vydala osmnáct kolektivních knih, tři společné tzv. transversální sborníky a čtyři doktorské disertace. Čtvrtý rok projektu je v plném proudu. Excelentní badatelská síť se stala nástrojem změny, která se dotkla především doktorandů. Pravidelná práce a osobní kontakty v rámci mezinárodního kolektivu rozšiřují představivost a nabízí konfrontaci různých národních tradic v historickém resp. společenskovědním výzkumu. Stále více jsou viditelné a hmatatelné výsledky i zkušenosti z procesu vytváření tzv. excelence ve výzkumu v humanitních vědách, které jsou jinak všeobecně přehlíženy, podfinancovány a tím i považovány za méně hodnotnou součást vědeckého života. Výsledky tohoto projektu dokazují opak.Účast Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty


Celá síť CLIOHRES je členěna do šesti tematicky velmi široce zaměřených pracovních skupin: 1) státy, legislativa, instituce; 2) moc a kultura, včetně jazyků, umění a architektury; 3) náboženské a filozofické koncepty; 4) práce, gender a společnost; 5) hranice a identity; 6) Evropa a svět. Tým FF (Semináře obecných a komparativních dějin při ÚSD) pracuje v páté tematické skupině, zaměřené na problematiku studia vztahu hranic a identit, kterou vede autorka zprávy. V prvním roce se projektu účastnily dvě docentky – politoložka Blanka Říchová (nyní FSV) a autorka zprávy, za studenty Mgr. Martina Krocová a Mgr. Ondřej Daniel. V průběhu druhého a třetího roku je nahradili Mgr. Jaroslav Ira a Mgr. Eva Kalivodová a antropoložka a iberoamerikanistka doc. Markéta Křížová (SIAS). Tento tým je členem konsorcia, širší tým spolupracovníků je s projektem spojen jen velmi volně.


Jak síť funguje?


Pracovní skupiny zasedají třikrát do roka – dvakrát individuálně, jednou u příležitosti výroční plenární konference. Cílem těchto setkání je diskuse nad společnými tématy a společná příprava kolektivních knih, jejichž prostřednictvím jsou zveřejňovány výsledky práce členů skupiny a jejich spolupracovníků. Diskusi napříč celou sítí navíc oživuje šest povinných velkých tzv. transversálních témat: občanství (2005), migrace (2006), diskriminace a tolerance (2007) a gender (2008), identita a občanská společnost (2009), jimž jsou věnovány i diskusní panely organizované u příležitosti plenárních zasedání CLIOHRES. Výsledky jsou publikovány knižně nakladatelstvím Edizioni Plus – Pisa University Press a přístupné veřejnosti zdarma na www.cliohres.net (Luďa Klusáková)
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.