Rektor UK jmenoval nové docenty
Rektor UK jmenoval nové docenty


Slavnostní promocí ve čtvrtek 27. listopadu 2008 ve Velké aule Karolina převzalo z rukou rektora Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. titul docenta čtyřiačtyřicet vědeckých a pedagogických kapacit Univerzity Karlovy. Nově jmenovaní docenti jsou z 1., 2. a 3. Lékařské fakulty, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Lékařské fakulty v Plzni, Lékařské fakulty v Hradci Králové, Filozofické fakulty, Fakulty sociálních věd, Právnické fakulty, Fakulty tělesné výchovy a sportu, Přírodovědecké fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty.


seznam nově jmenovaných docentů:RNDr. Jan Bednár, Ph.D.1. LFlékařská biofyzika1. 10. 2008MUDr. Zdenka Gašová, CSc.1. LFvnitřní nemoci1. 5. 2008MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.1. LFklinická biochemie1. 10. 2008MUDr. Michal Mára, CSc.1. LFgynekologie a porodnictví1. 7. 2008MUDr. Alexander Pilin, CSc.1. LFsoudní lékařství1. 6. 2008MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.1. LFlékařská farmakologie1. 12. 2008MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.1. LFoční lékařství1. 11. 2008MUDr. Petra Tesařová, CSc.1. LFonkologie1. 10. 2008MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.1. LFvnitřní nemoci1. 5. 2008MUDr. Hubert Mottl, CSc.2. LFpediatrie1. 12. 2008MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.2. LFimunologie1. 10. 2008MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.2. LFimunologie1. 12. 2008MUDr. Jan Zuna, Ph.D.2. LFlékařská biologie1. 12. 2008MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.3. LFlékařská fyziologie1. 5. 2008MUDr. Milan Handl, Ph.D.3. LFortopedie1. 6. 2008MUDr. Eva Mandysová, CSc.3. LFvnitřní lékařství1. 11. 2008MUDr. Zdenka Vernerová, CSc.3. LFpatologie1. 5. 2008PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.FaFhumánní a veterinární farmakologie1. 10. 2008MUDr. Dmitry Kazakov, CSc.LF PLpatologie1. 10. 2008MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.LF PLanatomie, histologie a embryologie1. 7. 2008MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D.LFHKlékařská farmakologie1. 11. 2008Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.FFfilosofie1. 10. 2008PhDr. Václav JamekFFfrancouzská filologie1. 5. 2008PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.FFdějiny české literatury1. 7. 2008PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.FFslavistika1. 7. 2008PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.FFarcheologie1. 5. 2008Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.FFanglická a americká literatura1. 5. 2008Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.FSVekonomie1. 6. 2008PhDr. Pavel Kuchař, CSc.FSVsociologie1. 12. 2008JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.PFtrestní právo, kriminologie a kriminalistika1. 11. 2008Mgr. Ladislav Čepička, Ph.D.FTVSkinantropologie, směr antropomotorika1. 10. 2008Mgr. Hana Cídlová, Dr.PřFdidaktika chemie1. 7. 2008RNDr. Jiří Dědina, CSc.PřFanalytická chemie1. 7. 2008RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.PřFanorganická chemie1. 5. 2008RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.PřFbotanika1. 7. 2008RNDr. Ludmila Fialová, CSc.PřFdemografie1. 7. 2008RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.PřFanatomie a fyziologie rostlin1. 10. 2008Ing. Zdeněk Řanda, DrSc.PřFgeologie1. 5. 2008RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.MFFinformatika - teoretická informatika1. 6. 2008RNDr. Marian Karlický, DrSc.MFFastronomie a astrofyzika1. 10. 2008RNDr. Ivan Krakovský, CSc.MFFfyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur1. 6. 2008RNDr. Petr Němec, Ph.D.MFFfyzika - kvantová optika a optoelektronika1. 5. 2008RNDr. Bohumír Opic, DrSc.MFFmatematika - matematická analýza1. 10. 2008Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.MFFfyzika - teoretická fyzika1. 10. 2008(* slovo docent pochází z latinského docere (vyučovat) a označuje vědeckou hodnost vysokoškolského pedagoga, vyšší než odborný asistent a nižší než profesor. Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení. Docentura je nutná k dosažení profesury.)
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.