30. ledna 2009

Stanovisko VR UK ze dne 29. ledna 2009


Vědecká rada Univerzity Karlovy s politováním přijala informaci o tom, že vláda České republiky dne 26. ledna 2009 vzala na vědomí Bílou knihu terciárního vzdělávání.


Vědecká rada s plnou vážností upozorňuje, že případná realizace záměrů obsažených v tomto dokumentu by znamenala zásadní okleštění akademických svobod a samosprávy veřejných vysokých škol a tím přímou negaci jednoho ze základních výdobytků Sametové revoluce.


Vědecká rada dále konstatuje, že tento materiál vykazuje další zásadní nedostatky, nesplňuje standardní požadavky kladené na strategické dokumenty tohoto charakteru a celý proces jeho přípravy nebyl dostatečně transparentní.


Vědecká rada Univerzity Karlovy proto vyzývá vládu České republiky, aby přípravu nového zákona o terciárním vzdělávání zahájila až po odborné a věcné debatě o skutečných potřebách rozvoje vysokoškolského sektoru, které by se akademická obec mohla plnohodnotně zúčastnit.


Vědecká rada podporuje dosavadní kroky a postup vedení UK v záležitosti Bílé knihy terciárního vzdělávání.


Vědecká rada žádá rektora UK, aby o tomto jejím stanovisku informoval rektory ostatních vysokých škol v České republice a předsedu Akademie věd ČR.


Za správnost:Mgr. Václav Hájek
Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel:                    +420 224 491 248


e-mail:                         pr@cuni.cz


O vědě a vědcích

Univerzita Karlova se dlouhodobě profiluje jako research university. Své výzkumné úspěchy představuje širší veřejnosti prostřednictvím série dokumentů o vybraných vědeckých pracovištích.

Pokračování


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.