30. ledna 2009

Stanovisko VR UK ze dne 29. ledna 2009


Vědecká rada Univerzity Karlovy s politováním přijala informaci o tom, že vláda České republiky dne 26. ledna 2009 vzala na vědomí Bílou knihu terciárního vzdělávání.


Vědecká rada s plnou vážností upozorňuje, že případná realizace záměrů obsažených v tomto dokumentu by znamenala zásadní okleštění akademických svobod a samosprávy veřejných vysokých škol a tím přímou negaci jednoho ze základních výdobytků Sametové revoluce.


Vědecká rada dále konstatuje, že tento materiál vykazuje další zásadní nedostatky, nesplňuje standardní požadavky kladené na strategické dokumenty tohoto charakteru a celý proces jeho přípravy nebyl dostatečně transparentní.


Vědecká rada Univerzity Karlovy proto vyzývá vládu České republiky, aby přípravu nového zákona o terciárním vzdělávání zahájila až po odborné a věcné debatě o skutečných potřebách rozvoje vysokoškolského sektoru, které by se akademická obec mohla plnohodnotně zúčastnit.


Vědecká rada podporuje dosavadní kroky a postup vedení UK v záležitosti Bílé knihy terciárního vzdělávání.


Vědecká rada žádá rektora UK, aby o tomto jejím stanovisku informoval rektory ostatních vysokých škol v České republice a předsedu Akademie věd ČR.


Za správnost:Mgr. Václav Hájek
Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel:                    +420 224 491 248


e-mail:                         pr@cuni.cz


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.