30. ledna 2009

Umělci jsou pamětí budoucích generací. Iberoamerická cena 2008 má své vítěze

28. ledna byli ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy vyhlášeni vítězové 14. ročníku Iberoamerické ceny. Tři studenti z pěti oceněných jsou posluchači Univerzity Karlovy v Praze. Slavnostního předání diplomů devatenácti finalistům soutěže a vyhlášení tří vítězných prací a dvou čestných uznání se zúčastnili diplomatičtí zástupci velvyslanectví iberoamerických zemí Argentiny, Brazílie, Kostariky, Kuby, Chile, Španělska, Mexika, Peru, Portugalska, Uruguaye a Venezuely. Ceny vítězům předal Jeho Excelence Bernd Niehaus Quesada, velvyslanec Kostariky, která předsedala letošnímu ročníku. Záštitu nad soutěží za českou stranu už poněkolikáté převzala první dáma České republiky Livie Klausová.

Tato prestižní soutěž je každoročně určena pro univerzitní studenty hispanistiky a lusitanistiky na témata z oblasti literatury, historie, humanitních a společenských věd, kteří se věnují problematice Latinské Ameriky a zemí Pyrenejského poloostrova. Soutěžní práce musí být vypracovány ve španělštině nebo v portugalštině a jejich rozsah nesmí překročit limit 40 stran textu (nepočítaje bibliografii a případné přílohy). Iberoamerickou cenu (Premio Iberoamericano) založili v roce 1994 vedoucí diplomatických misí španělsky a portugalsky mluvících zemí akreditovaných v České republice. Zpočátku byla určena studentům Univerzity Karlovy, později se rozšířila i na další vysoké školy v republice.

Vítězi 14. ročníku soutěže Premio Iberoamericano jsou:

1. Zuzana Erdösová, Palackého univerzita v Olomouci: "Encuentros y Desencuentros entre la tradición y la modernidad dentro del turismo peruano" (Encounters and missed encounters between tradition and modernism in the Peruvian tourism), práce napsaná ve španělštině

2. Michal Zourek, Univerzita Karlova Praha: "Osvaldo "Gitano" Rodríguez y la Nueva Canción Chilena" (Osvaldo "the gipsy" Rodríguez and the New Chilean Song), práce napsaná ve španělštině

3. Irena Melounová, Univerzita Karlova Praha: "Dialogo entre Artes e Letras: Candido Portinari e o seus contemporanos" (Dialogue between Arts and Literature: Candido Portinari and his contemporaries), práce napsaná v portugalštině

čestné uznání získali:

Dalibor Horváth, Palackého univerzita v Olomouci: "Quando nasce uma estrela. Ultimos minutos da vida de Valentim Estancel" (When a star is born. Last minutes of Valentim Estancel's life), práce napsaná v portugalštině

Jitka Anna Faltysová, Univerzita Karlova Praha: "En el laberinto de la soledad con los cinco soles de México. En busca de la identidad" (At the labyrint of loneliness with the five Mexican suns. Searching for the identity), práce napsaná ve španělštině

Kromě Univerzity Karlovy se soutěže zúčastnili posluchači Masarykovy univerzity v Brně, Vysoké školy ekonomické v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Hradec Králové, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Západočeské univerzity v Plzni.

Soutěž Premio Iberoamericano není pouze univerzitní záležitostí, její výsledky a význam daleko překračují rámec výuky i prezentace vlastní badatelské práce zúčastněných studentů. Soutěžící zpracovávají vybraná témata z historie, umění, kulturní antropologie, ekonomie, politologie a dalších oborů zkoumaných oblastí, a přestože se často zabývají uplynulými staletími, jejich práce odrážejí proměny současného světa. Předání cen a diplomů bylo proto v projevech diplomatů pořadatelských zemí příležitostí k úvahám o provázanosti globalizovaného světa. Země mají mnoho podobných problémů, společných všem bez rozdílu, některé se týkají specificky Latinské Ameriky. Ale svět není jen o problémech, je také o sdílení společných hodnot a o hledání cest kupředu.

Hovořil o tom svém poselství Jeho Excelence Enrique Iglesias, tajemník Iberoamerického sekretariátu (SEGIB, Secretaría General Iberoamericana), které přednesla ředitelka oddělení vnějších vztahů SEGIB Maria Salvadora Ortiz: „K nejpalčivějším problémům 21. století patří chudoba, nedostatek potravin a vody, ekonomická krize a globální oteplování. Některé problémy jsme zdědili, některé jsou nové, musíme proto zvýšit úsilí a vzájemnou koordinaci při jejich řešení, je to proces, do kterého je zapojen celý svět. V globalizovaném světě má víc než kdy jindy význam hledání společné identity, z nichž nejvýznamnější je integrace na poli kultury. Jak ukazuje historie, v paměti budoucích generací nezůstanou jména politiků, ale umělců...“

Slavnostní podvečer věnovaný Iberoamerické ceně a především soutěžícím studentům a jejich pracím zakončilo fotografování a společenské setkání v historických prostorách Karolina.


(Marie Kohoutová)

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.