4. února 2009

Biblická perspektiva člověka je člověk. V paláci EU v Bruselu byla otevřena výstava Česká Bible napříč staletími

V pondělí 2. února 2009 byla v paláci Evropské unie (Berlaymont) v Bruselu slavnostně otevřena výstava „Czech Bible through centuries,“ Česká Bible napříč staletími.

Výstavu k příležitosti českého předsednictví EU připravil autorský tým Aleny M. Kubíčkové za odborné spolupráce Centra biblických studií Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Záštitu nad výstavou převzali evropský komisař Vladimír Špidla a pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Slavnostní vernisáže, kterou zahájily tóny houslí sólisty Pražské komorní filharmonie Alexandera Schonerta, se zúčastnila více než stovka pracovníků EU, sponzorem výstavy byla společnost ČEZ.

„Šlo o velmi úspěšný kulturní počin,“ řekl diplomat Pavel Bouda, „jsme rádi, že práce Centra biblických studií Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR nabývá i politický dosah za hranicemi české kulturní scény.“

Úvodní projev o aktuálnosti biblického svědectví pro rodící se ideu EU pronesl prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. ředitel Centra biblických studií Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

"Rád bych při této příležitosti přiblížil jeden rys biblického myšlení, který může mít význam pro to, co bychom nazvali rodící se ideou EU. Je to vědomé spojení biblických textů s dějinami. Království Boží, mesiášská říše, nový věk, jak se to nazývá v jednotlivých knihách a vrstvách Bible, je koncem dějin ve smyslu jejich naplnění a dovršení. Toto dobré vyústění není podle biblických autorů výsledkem vývoje. Prosazuje se proti lidskému odcizení (hříchu) se vší jeho dějinnou absurditou. Je daným horizontem našich životů a dějin, zaručeným vnitřní zkušeností s novým přítomným působením Ježíše Nazaretského, o níž v novozákonních knihách Bible vydávají jejich křesťanští autoři své svědectví. To svědectví negarantuje, že všechno dobře dopadne, ale zaručuje, že nic z toho, co odpovídá Ježíšovu jednání a učení, nebude ztraceno a bude spravedlivě posouzeno. Z toho plynou mimo jiné dva důsledky:

Za prvé: Bible se nesoustřeďuje na morální výzvy, ale ujišťuje, že všechno dobré má budoucnost, vyjde najevo a má smysl se o to zasazovat. Úsilí o novou morálku je bez tohoto základu jen moralizováním. Představa, že člověk se umí plně angažovat jen pro to, co si sám naplánoval a co je na něm závislé, je klamná. Trvale a plně se dovedeme zasazovat jen za to, o čem věříme či tušíme, že to má budoucnost, i kdybychom my odpadli. Vy zde v EU pracujete, jak věřím, pro dobrou věc a ujišťuji vás, že vaše práce není marná. Rubem tohoto poznání je zjištění, že ti slušní lidé, kteří si se smutkem stěžují na to, že korumpovaní lidé mají před slušnými vždycky náskok a že se s tím  musíme smířit, jsou nebezpečnější než teroristé a tuneláři.

Za druhé: Víra v posmrtný život, kterou neznalí lidé pokládají za základ křesťanství, není základem, ale patří k velké dějinné naději, o níž jsem právě mluvil, jako její důsledek. Kdybychom ji chtěli interpretovat pro dnešního člověka, můžeme vyjít od jejích důsledků a potom hledat její vztah k tomu, co jsme již pověděli. Významným důsledkem je poznání, že člověk, každý jednotlivý člověk, je před Bohem tou nejvyšší hodnotou dějin a nemůže být použit jako nástroj, prostředek nebo dokonce jen jako materiál k dosažení údajně vyšších cílů - beztřídní společnosti, fungující konzumní společnosti (jako konzument) ani dokonce ke splynutí s božstvem. Biblická perspektiva člověka je člověk. Skutečný člověk, schopný žít ve společenství s ostatními lidmi i s Bohem.

Centrum biblických studií (CBS) vzniklo 1. 1. 1999 v Praze jako nové odborné pracoviště biblistiky. Zakládajícími institucemi jsou pražský Ústav pro klasická studia AV ČR a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, kde centrum také sídlí. Úkolem CBS je podporovat a eventuálně koordinovat práci (bádání) všech biblistů v České republice ať již působí na univerzitních fakultách, zvláště teologických a filosofických, nebo v různých ústavech České akademie věd.

CBS je řízeno vědeckou radou, sestavenou z domácích i zahraničních odborníků v biblistice či příbuzných oborech. Vedení CBS má zájem na kontaktech s podobnými ústavy kdekoli po světě bez ohledu na konfese, pokud pěstují biblistiku na odborně kritické, akademické úrovni.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.