10. února 2009

Radka Wildová navržena na jmenování děkankou PedF UK

Akademický senát Pedagogické fakulty UK se 10. února usnesl na návrhu na jmenování děkana fakulty. V tajném hlasování byla zvolena doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Docentka Wildová, dosud proděkanka pro studijní záležitosti fakulty, byla jedinou kandidátkou. Od odstoupení řádného děkana Pavla Beneše v prosinci loňského roku byla pověřena dočasným vedením fakulty. Informaci i-Foru poskytla členka Akademického senátu PedF UK Miloslava Fousková.

"Jsem přesvědčen, že doc.dr. R.Wildová, CSc. je svými schopnostmi a osobními charakterovými vlastnostmi nejvhodnější člověkem pro složitou a nelehkou cestu stabilizace a dalšího rozvoje pedagogické fakulty. To vyjádřil ve svém hlasování i AS fakulty, kdy pro doc. Wildovou hlasovalo 21 z 22 senátorů," komentoval volbu AS PedF jeho předseda PhDr.Stracený Josef,CSc.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.