18. února 2009

Čestný doktorát prof. Marie-Elizabeth Ducreux


Ve středu 18. února 2009 převzala čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa historických věd prof. Marie-Elizabeth Ducreux z Centre National de la Recherche scientifique, Centre de Recherches Historiques (EHESS). Obdržela ji za „rozvíjení a prohlubování česko-francouzských vztahů v oblasti kultury, vědy a vzdělávání“.Promoce se konala ve Velké aule Karolina. Laudatio pronesl PhDr. Michal Stehlík, Ph. D., děkan Filozofické fakulty, která udělení čestného doktorátu navrhla. Děkan Stehlík připomněl dlouholetý výzkum prof. Ducreux v oblasti bohemistiky a její zásluhy o zřízení Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales, CEFRES) v Praze na začátku devadesátých let. Zdůraznil, že vazby prof. Ducreux na Českou republiku jsou stále velmi živé: "Prof. Marie-Elizabeth Ducreux je i nadále v neustálém spojení s českou vědeckou obcí například jako členka vědecké rady CEFRES nebo jako školitelka doktorandů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze."
Prof. Ducreux ve svém projevu vzpomínala na své první návštěvy v Praze na začátku 70. let, těžkou normalizační atmosféru, ale také na mimořádné události podzimu roku 1989. Text promoční řeči prof. Ducreux v češtině a francouzštině.


Mezi vědecké zájmy prof. Marie-Elizabeth Ducreux patří problematika identity, národního povědomí a historiografie Rakouska, českých zemí a bývalého Československa. Specializuje se zvláště na problematiku kulturních a náboženských aspektů střetu reformace a protireformace v Čechách (jako příklad lze uvést politický rozměr poutí do Staré Boleslavi). Na tato témata publikovala několik knih a řadu publikací v prestižních vědeckých českých, polských, francouzských či německých časopisech.

Prof. Marie-Elizabeth Ducreux nepochybně patří k předním osobnostem současné evropské historické vědy. Součástí badatelské a pedagogické práce prof. Ducreux je navíc i dlouhodobá a soustavná snaha o rozvíjení a prohlubování česko-francouzských vztahů v oblasti kultury, vědy a vzdělávání.

Promoce se zúčastnili zástupci českých i zahraničních univerzit, diplomatičtí zástupci Francie, ústavní činitelé ČR a další hosté.Prof. Ducreux přijímá gratulace členů Vědecké rady UK a hostů.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.