18. února 2009

Kandidátem na nového děkana Přírodovědecké fakulty UK je Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

Akademický senát PřF Univerzity Karlovy zvolil na svém zasedání 18. února 2009 kandidátem na děkana Přírodovědecké fakulty UK Prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc.

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. byl zvolen počtem 16 hlasů senátorů z celkového počtu 24 přítomných senátorů, jeho protikandidátka, dosavadní studijní proděkanka Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. získala 7 hlasů, 1 senátor se zdržel hlasování.

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. šel do voleb s programem nazvaným “Výzkumná fakulta,“ který je dostupný na webových stránkách fakulty

Bohuslav Gaš (*1951 v Českém Těšíně) působí na katedře fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK jako profesor a vedoucí pracovní skupiny Elektromigrační separační procesy. Do 5. ledna 2009 působil jako prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost UK.

„Oba kandidáti byli velmi kvalitní,“ komentoval volbu nového děkana PřF UK předseda Akademického senátu Mgr. Roman Matoušek. „V konečné volbě zřejmě nakonec převážila snaha zúročit dlouholeté zkušenosti prof. Gaše ve funkci proděkana Přírodovědecké fakulty a prorektora UK pro vědeckou a tvůrčí činnost. Oba kandidáti ve své předvolební kampani představili i tým proděkanů, což není v rámci univerzitních voleb obvyklé. Jeden z faktorů, který se mohl na výsledku volby projevit, byl Gašův tým potenciálních proděkanů sestavený především z relativně mladých perspektivních pracovníků, kteří za sebou mají zkušenost z působení na prestižních zahraničních univerzitách.“

Po uplynutí týdenní lhůty, ve které mohou být vzneseny proti volbě námitky, požádá Akademický senát Přírodovědecké fakulty rektora Univerzity Karlovy o jmenování Prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc, novým děkanem Přírodovědecké fakulty.






Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.