24. února 2009

A jejich srdce to nezasáhne. Začal 3. mezinárodní festival proti totalitě Mene Tekel

Čestnou stráží a standartami České obce sokolské a Junáka - svazu skautů a skautek ČR byl včera zahájen mezinárodní festival proti totalitě Mene Tekel. Slavnostní vernisáž ve výstavních prostorách Karolina odstartovala 3. ročník největšího projektu s tímto zaměřením u nás. Pořadateli festivalu, který potrvá do 1. března 2009, je občanské sdružení Umění bez bariér, Hlavní město Praha, Konfederace politických vězňů ČR a Ústav pro studium totalitních režimů.Záštitu nad festivalem převzali předseda Senátu P ČR MUDr. Přemysl Sobotka, předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová, primátor hl. m. Prahy Pavel Bém, rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl a světící biskup pražský Václav Malý. Záštitu nad výstavním projektem v Karolinu a nad programy pro děti převzala náměstkyně primátora Ing. Marie Kousalíková. Mezinárodní záštitu převzal prezident Inter-ASSO Jure Knezović. Festival Méně Tekel je další z řady oficiálních kulturních akcí, které doprovázejí české předsednictví v Radě Evropské unie.Úvodní částí festivalu Mene Tekel je rozsáhlý výstavní projekt nazvaný „Arogance moci,“ který zahrnuje několik samostatných výstav. Na „domácí půdě“ ho přivítal rektor Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.: „Univerzita Karlova spolu s celou Českou republikou letos slaví 20. výročí pádu totality, výročí, které si univerzita sama připomíná jako 20 let svobodné univerzity. Jsem proto velmi potěšen, že tuto výstavu můžeme zahájit právě zde v historických prostorách Karolina Univerzity Karlovy, která je kolébkou vzdělanosti a demokracie a která je udržuje a rozvíjí více než 660 let. Přemýšlím nad slovy Mene Tekel ze Starého zákona, nad tím, proč za stovky a tisíce let, kdy přibývá znalostí a kdy se více a hlouběji rozvíjí vzdělanost, se stále opakují stejné chyby, proč se lidé nepoučí z toho, co jejich předci museli prožít, proč se stále dopouštějí špatného a nepřikloní se k tomu dobrému, co jim předchozí generace předaly jako moudré poselství. Odpověď, která mě napadá, je ta, že lidská zkušenost je nakonec nepřenositelná. Lidé bohužel většinou nevidí ani neslyší to, co slyšet a vidět nechtějí. Mohou být obklopeni moudrými knihami a krásnými pomníky s hlubokou symbolikou, ale pokud kolem nich projdou se zavřenýma očima, jejich smýšlení to pochopitelně nemůže ovlivnit a jejich srdce to bohužel nezasáhne. Tím, co je však zasáhnout může a co je nasměruje na jiný úhel pohledu, je osobní zkušenost s člověkem, který pro ně v tu chvíli může být inspirací, který je osloví a předá jim něco, co po určitou dobu hledali, aniž by to kolikrát hledali vědomě. Inspirace nemusí být pouze ve velkých a hrdinských činech a to zvláště v dnešní době, kdy není tak zvaný zjevný nepřítel. Může mnohdy spočívat ve zdánlivých maličkostech, které však, jsou-li důsledně dodržovány, se stávají při pohledu zpět velkými. Mohou jimi být například zásadovost, čestnost, vůle vytrvat, odhodlanost, víra v druhého člověka a ochota mu pomoci, pevnost myšlení či odvaha bojovat proti nespravedlnosti a mnohé další. Myslím, že mnozí z vás by si jistě vzpomněli alespoň na jednoho člověka ve svém životě, který vás svým příkladem ovlivnil natolik, že jste sami v sobě začali takové tak zvané maličkosti hledat, a který vám ukázal, že stojí za to vyznávat určité lidské hodnoty, protože to má smysl. A také že inspirováni novým pohledem na svět jste začali hledat odpovědi na otázky, které nás napadají. Věřím, že některé z nich jste nacházeli právě v bohaté studnici moudrých knih, které pro vás instituce jako je ta naše po staletí uchovávaly a vytvářely. Budu velice rád, když tato výstava s příběhy, které jsou zde zachyceny, bude právě takovou inspirací a když pomůže tuto lavinu vzájemné životní inspirace šířit dál.“Podle pořadatele festivalu Mgr. Jana Řeřichy, který je spolu s chotí Danielou také autorem scénáře právě zahájené expozice, je festival rozčleněn do devíti okruhů. Svým návštěvníkům kromě výstavy Arogance moci nabídne množství projekcí unikátních filmových dokumentů z doby totality zachycujících například 40. výročí upálení Jana Palacha, dokument o životě skautů, konci stalinismu v Čechách nebo o kultuře v komunistickém Československu. Projekce mohou návštěvníci shlédnout v kině Ponrepo vždy od 20 hodin (23. – 26. 2.). Mrazivé a šokující filmové dokumenty o podobách totality za hranicemi tehdejší ČSSR zastupující státy Litvu, Lotyšsko, Chorvatsko a Slovinsko budou k vidění v Městské knihovně v Praze 27. a 28. února. Promítání se zúčastní také zahraniční delegace.Samostatnou kapitolou festivalu Mene Tekel a příspěvkem dnešní mladé generace k projevům odporu proti totalitě a násilí jsou koncerty rockových kapel, které na scéně rockového klubu Vagon začínají vždy ve 20 hodin (23. – 26. 2). Se svým programem vystoupí kapely Prohrála v kartách, Plexis, Obří broskev, Garage, ECHT!, Psí vojáci a Už jsme doma.

Festival Mene Tekel nabídne také řadu besed s hrdiny třetího odboje, dopolední programy pro školy, autogramiády a mezinárodní konferenci. Čestnými hosty festivalu jsou legendární mistři ledové plochy krasobruslařka Ája Vrzáňová a hokejista Augustin Bubník. Setkat se s nimi bude možné 25. 2. ve 14 hodin v Městské knihovně.

Bezpochyby jednou z nejvíce sledovaných akcí festivalu bude rekonstrukce soudního procesu z 50. let, kterou podle dobových materiálů připravili posluchači Právnické fakulty UK. Autenticitu tehdejší tragické a dramatické události dodají prostory Vrchního soudu Praha-Pankrác, kde se proces odehraje. Bude to 26. února ve 14 hodin.

3. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel uzavře 1. března ve 14 hodin v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně.podrobný program festivalu na


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.