26. února 2009

Vítězové převzali z rukou rektora UK Bolzanovu cenu

Za patnáct let, kdy Univerzita Karlova předává svým studentům Bolzanovu cenu, se dnešní slavnostní ceremoniál poprvé uskutečnil na zasedání Vědecké rady UK v Malé aule Karolina. „Je zcela namístě předat Bolzanovu cenu ve vaší přítomnosti a s vaší pozorností,“ řekl rektor Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., „protože zde ocenění studenti jsou důkazem tvůrčí atmosféry a důrazu, který univerzita klade na vynikající vědeckou práci, s níž musí být vzdělání univerzitního typu spojené. Bolzanova cena je jedním z významných projevů toho, že univerzita úžasným způsobem benefituje ze spojení mezi mladými neopotřebovanými hlavami, neopotřebovanou energií na jedné straně a zkušenými vědci na straně druhé. Jsem rád, že přináší potěšení nám všem včetně našich mladých kolegů a že přináší užitek také celé naší Alma Mater, protože ta stejně jako každá matka se raduje z úspěchu svých dětí.“

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy v Praze určenou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a s interdisciplinárním přesahem zpracované v průběhu studia. Cena se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské.

Laureáty 15. ročníku Bolzanovy ceny jsou:

kategorie společenských věd:

Mgr. Eva Janebová, Ph.D. - „Internationalization of Higher Education“

kategorie přírodních věd:

Mgr. Barbora Benešová - „Models of specific share-memory materiále“

Mgr. Václav Tyrpekl – „Vybrané nanočásticové systémy a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti“

kategorie lékařských věd:

Mgr. Alena Čížková – „Studium molekulární podstaty poruch mitochondriální ATP syntasy“

RNDr. Petr Heneberg, Ph.D. – „New aspects of the cell submembrane signaling“

(foto z předávání ceny není k dispozici)

Soutěž navazuje na bohatou tradici univerzitních soutěží v oblasti studentské vědecké a odborné činnosti a dosud bylo za I.- XV. ročník uděleno 173 cen. Soutěž slouží podpoře vědecké výchovy a odborné přípravy studentů univerzity a současně posiluje dobré jméno Univerzity Karlovy v Praze. Soutěžní práce posuzuje komise pro udělení ceny složená z členů, které jmenuje rektor. Práce jsou posuzovány dle kritérií daných Statutem ceny.

Proti dosavadním ročníkům letos v pojetí Bolzanovy ceny dochází k výrazným změnám. Byl přijat nový statut, podle nějž se Bolzanova cena otvírá všem studentům všech studijních programů a oborů UK. Doteď byla udělována pouze v oborech, které souvisely s osobou Bernarda Bolzana a jeho působností v oblasti teologie, humanitních oborů a matematiky a byla udělována velkému počtu studentů.

„Když se podíváte na počet oceněných dnes, vezmete 15 let a počet 173 udělených cen, tak to moc nepasuje,“ řekl dále rektor UK Václav Hampl. „To je tím, že jsme chtěli Bolzanovu cenu povýšit na skutečně špičkovou kategorii studentských cen UK. Když jsme přemýšleli o motivační roli studentských cen, usoudili jsme, že jméno Bernarda Bolzana je rozhodně takové jméno, které by slušelo absolutní špičkové ceně. Takže jsme udělali dvě věci: jednak jsme rozšířili okruh témat na všechny obory studované na univerzitě, jednak jsme podstatné zúžili okruh osob, které cenu každoročně dostanou, spolu s tím jsme také zřetelně zvýšili i finanční ohodnocení, které je s cenou spojeno.“

Dalším záměrem vedení Univerzity Karlovy je více využívat udělování dalších studentských cen např. Ceny rektora UK pro nejlepší absolventy, Mimořádné ceny rektora UK, navrhování ocenění Hlávkově nadaci nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.