Jednání o spolupráci mezi Karlovou univerzitou a Národní knihovnou

Dne 15. května minulého roku byla uzavřena rámcová dohoda o spolupráci mezi Karlovou univerzitou a Národní knihovnou v Praze. V této smlouvě byly dohodnuty tři okruhy spolupráce.

První tvoří koordinace a spolupráce při knihovnických, dokumentačních a vydavatelských činnostech. Sem patří spolupráce při digitalizaci historických i novodobých knižních fondů i společné vydávání kritických edic rukopisů, koordinace při nákupu zahraničních dokumentů i při získávání elektronických zdrojů.

Druhým okruhem spolupráce byla možnost využívání části prostorových kapacit pro výuku i vědeckou práci některých pracovišť Univerzity Karlovy, dále i pro její konferenční provoz a další aktivity. Při jednání byla nabídnuta poměrně velká prostorová kapacita nepochybně v souvislosti s tím, že Národní knihovna počítala s výstavbou nové budovy na Letné.

Posléze byla dohodnuta i spolupráce na vzniku „Muzea dějin vzdělanosti v Čechách“, které bude zřízeno v umělecky nejzajímavějších prostorách v prvním patře Klementina v návaznosti na stávající historické knihovny a matematické muzeum.

Po změně ve vedení instituce a po rezolutních změnách koncepce budování dalších prostorových kapacit pro Národní knihovnu, byla ze strany univerzity vyslovena otázka, zda za nové situace je Národní knihovna připravena a schopna plnit dohodnutou spolupráci. Proto byla dne 12. března uskutečněna schůzka mezi rektorem Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc. a novým ředitelem Národní knihovny Mgr. Pavlem Hazukou. Při jednání byla potvrzena z obou stran trvající platnost smlouvy ve všech třech okruzích spolupráce. Vzhledem k změně způsobu řešení problémů Národní knihovny po té, co patrně nebude postavena knihovní budova na Letné a naopak bude rozšířen depozitář v Hostivaři, dojde ovšem k určitým změnám harmonogramu realizace „Muzea české vzdělanosti“ a uvolnění části prostor v Klementinu pro potřebu Univerzity Karlovy. Další kroky budou domluveny v následujících měsících.

prof. PhDr. Mojmír Horyna


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.