30. března 2009

Jednání o spolupráci mezi Karlovou univerzitou a Národní knihovnou

Dne 15. května minulého roku byla uzavřena rámcová dohoda o spolupráci mezi Karlovou univerzitou a Národní knihovnou v Praze. V této smlouvě byly dohodnuty tři okruhy spolupráce.

První tvoří koordinace a spolupráce při knihovnických, dokumentačních a vydavatelských činnostech. Sem patří spolupráce při digitalizaci historických i novodobých knižních fondů i společné vydávání kritických edic rukopisů, koordinace při nákupu zahraničních dokumentů i při získávání elektronických zdrojů.

Druhým okruhem spolupráce byla možnost využívání části prostorových kapacit pro výuku i vědeckou práci některých pracovišť Univerzity Karlovy, dále i pro její konferenční provoz a další aktivity. Při jednání byla nabídnuta poměrně velká prostorová kapacita nepochybně v souvislosti s tím, že Národní knihovna počítala s výstavbou nové budovy na Letné.

Posléze byla dohodnuta i spolupráce na vzniku „Muzea dějin vzdělanosti v Čechách“, které bude zřízeno v umělecky nejzajímavějších prostorách v prvním patře Klementina v návaznosti na stávající historické knihovny a matematické muzeum.

Po změně ve vedení instituce a po rezolutních změnách koncepce budování dalších prostorových kapacit pro Národní knihovnu, byla ze strany univerzity vyslovena otázka, zda za nové situace je Národní knihovna připravena a schopna plnit dohodnutou spolupráci. Proto byla dne 12. března uskutečněna schůzka mezi rektorem Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc. a novým ředitelem Národní knihovny Mgr. Pavlem Hazukou. Při jednání byla potvrzena z obou stran trvající platnost smlouvy ve všech třech okruzích spolupráce. Vzhledem k změně způsobu řešení problémů Národní knihovny po té, co patrně nebude postavena knihovní budova na Letné a naopak bude rozšířen depozitář v Hostivaři, dojde ovšem k určitým změnám harmonogramu realizace „Muzea české vzdělanosti“ a uvolnění části prostor v Klementinu pro potřebu Univerzity Karlovy. Další kroky budou domluveny v následujících měsících.

prof. PhDr. Mojmír Horyna


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.