Jednání o spolupráci mezi Karlovou univerzitou a Národní knihovnou

Dne 15. května minulého roku byla uzavřena rámcová dohoda o spolupráci mezi Karlovou univerzitou a Národní knihovnou v Praze. V této smlouvě byly dohodnuty tři okruhy spolupráce.

První tvoří koordinace a spolupráce při knihovnických, dokumentačních a vydavatelských činnostech. Sem patří spolupráce při digitalizaci historických i novodobých knižních fondů i společné vydávání kritických edic rukopisů, koordinace při nákupu zahraničních dokumentů i při získávání elektronických zdrojů.

Druhým okruhem spolupráce byla možnost využívání části prostorových kapacit pro výuku i vědeckou práci některých pracovišť Univerzity Karlovy, dále i pro její konferenční provoz a další aktivity. Při jednání byla nabídnuta poměrně velká prostorová kapacita nepochybně v souvislosti s tím, že Národní knihovna počítala s výstavbou nové budovy na Letné.

Posléze byla dohodnuta i spolupráce na vzniku „Muzea dějin vzdělanosti v Čechách“, které bude zřízeno v umělecky nejzajímavějších prostorách v prvním patře Klementina v návaznosti na stávající historické knihovny a matematické muzeum.

Po změně ve vedení instituce a po rezolutních změnách koncepce budování dalších prostorových kapacit pro Národní knihovnu, byla ze strany univerzity vyslovena otázka, zda za nové situace je Národní knihovna připravena a schopna plnit dohodnutou spolupráci. Proto byla dne 12. března uskutečněna schůzka mezi rektorem Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc. a novým ředitelem Národní knihovny Mgr. Pavlem Hazukou. Při jednání byla potvrzena z obou stran trvající platnost smlouvy ve všech třech okruzích spolupráce. Vzhledem k změně způsobu řešení problémů Národní knihovny po té, co patrně nebude postavena knihovní budova na Letné a naopak bude rozšířen depozitář v Hostivaři, dojde ovšem k určitým změnám harmonogramu realizace „Muzea české vzdělanosti“ a uvolnění části prostor v Klementinu pro potřebu Univerzity Karlovy. Další kroky budou domluveny v následujících měsících.

prof. PhDr. Mojmír Horyna


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Charakteristické trojúhelníkové průčelí s československým státním znakem a nápisem Universita Karlova zdobí budovu Právnické fakulty UK od samého počátku. Dominanta vltavského nábřeží přestála obsazení nacisty i ničivou povodeň roku 2002.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.