31. března 2009

I v době světové finanční krize lze podporovat českou vědu – RSJ Invest podepsal s MFF UK darovací smlouvu na vědecký grant

V Císařském sále Karolina byla dnes v dopoledních hodinách slavnostně podepsána darovací smlouva mezi MFF UK, zastoupené prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc., rektorem UK, a společností RSJ Invest, zastoupené Mgr. Karlem Janečkem, MBA, Ph.D., členem představenstva RSJ Invest. Předmětem darovací smlouvy je „Vědecký grant RSJ Invest - matematika a její aplikace.“ Cílem grantu ve výši 1.000.000 Kč je podpora základního a aplikovaného výzkumu v matematice s implikací na kvalitu výuky. Úspěšný uchazeč vzejde z výběrového řízení, které bude zahájeno na MFF UK v dubnu letošního roku.

zleva: Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc., proděkan MFF UK, prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor UK, Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., člen představenstva společnosti RSJ Invest

Význam udělení grantu vyzdvihl ve své úvodní řeči rektor UK prof. Václav Hampl: „Podpis smlouvy se společností RSJ Invest je takovým případem, kdy úspěšný absolvent naší univerzity dosáhne ve světě zajímavých ekonomických výsledků a následně přichází zpět do své Alma Mater, aby pomohl růstu dalších osobností, dalších mladých adeptů vědy a kvalitního vzdělání. Velmi si takového postoje vážíme a to i proto, že tento dar je určen pro vědeckou práci zejména mladých lidí na Matematicko-fyzikální fakultě UK. To je důležitá věc, protože jak víme, finanční zabezpečení mladých vědců ze státního rozpočtu u nás není nijak velké a takový dar bude znamenat zásadní posílení možností fakulty.“

Poté se ujal slova proděkan MFF UK Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. „Matematická sekce MFF UK je unikátní vědecké pracoviště rozsahem a kvalitou matematického výzkumu a chtěl bych zdůraznit, že nejcennější devizou jsou talentovaní studenti, které sledujeme a vychováváme už od středních škol formou soutěží a seminářů a touto strategií je vedeme kvalitní ke vědecké práci ještě před získáním doktorské hodnosti, během které jsou zahraniční studijní a výzkumné pobyty pravidlem. Talentovaný matematik se pozná už podle prvních publikací a nabídky dobře ohodnocených vědeckých a pedagogických míst na kvalitních zahraničních pracovištích a univerzitách jsou už jen důsledkem. A těmto nabídkám my po materiální stránce můžeme jen těžko konkurovat. Dvouletý Vědecký grant RSJ Invest - matematika a její aplikace přináší ojedinělé řešení: nabízí materiální podmínky srovnatelné s evropskými standardy. Očekávány jsou vědecké výsledky, hodnotné publikace a zorganizování semináře s kvalitní mezinárodní účastí. V soutěži o tento grant očekáváme 7 až 8 přihlášek, které bude posuzovat výběrový panel, jehož předsedou je Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., a který bude mít mimořádně obtížnou práci.“

Matematika na Univerzitě Karlově má dlouhou historii a působily na ní výrazné osobnosti světové matematiky jako Bernard Bolzano, prof. Studnička, prof. Karel Petr, Eduard Čech a další. MFF vznikla v 1953 a měla 2 katedry – matematiky a statistiky, později vznikl ještě Matematický ústav UK. Další roky přinesly rozvoj nových oborů a s tím rychle rostla úloha rozvoje vzdělanosti a vědecká role MFF. V roce 1962 měla pět kateder a už tehdy bylo studium na MFF považováno za mimořádně náročné. V současnosti má MFF UK celkem 3000 posluchačů, z toho je 500 na matematických programech, 500 na bakalářském studiu, 250 na magisterském a 200 nejlepších usiluje o získání doktorského titulu. Na matematických pracovištích působí 21 profesorů a 28 docentů. Přísně dodržovaným pravidlem je, že odborný asistent se musí po 10 letech na fakultě habilitovat nebo opustit svou funkci.

„Chtěl bych poděkovat společnosti RSJ Invest za velkorysou podporu základního výzkumu,“ řekl dále prof. Štěpán „Je rozdíl vypisovat ceny za nejlepší práce, ale tohle jde přímo do základů výzkumu. Při této příležitosti se děkan MFF Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. a Vědecká rada MFF UK rozhodli udělit Mgr. Janečkovi pamětní medaili MFF UK – nikoli za sponzorský dar. Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D. je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika a teorie pravděpodobnosti. Je také absolventem Bradly University, Peoria v USA, obor finance. Titul Ph.D. získal na Carnegie Mellon University, Pittsburgh v USA. V roce 1995 inicioval založení společnosti RSJ Invest. Přes své náročné aktivity v oblasti mezinárodních financí si najde čas na vědeckou práci, prezentuje výsledky na mezinárodních fórech, úspěšně vyučuje na MFF např. předměty statistické analýzy ve finanční matematice a pokročilé metody finanční matematiky, školí jednoho doktoranda a daří se mu vše toto úspěšně skloubit.“

Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., děkan MFF UK, předává Karlu Janečkovi pamětní medaili

„Udělení ceny je pro mě překvapení, jak jste sami viděli,“ usmíval se Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., člen představenstva společnosti RSJ Invest. „Pro nás je velkou ctí, že můžeme přispět k rozvoji vědy a výzkumu na MFF UK. Podporujeme kvalitní vzdělání a tento grant je určen pro vědecké práce v oblasti matematiky základní, aplikované, a chtěl bych upozornit, že tento grant je připraven tak, aby v žádném případě nezvýhodňoval témata související s činností RSJ Invest spíše naopak. Jaká je naše motivace? Kvalitní vzdělání je pro nás vysokou prioritou, věříme a jsme přesvědčeni, že je klíčem k ekonomické prosperitě každé společnosti. Můj osobní pohled je ten, že vzdělání a rozvoj logického myšlení umožňuje každému člověku vytvářet si vlastní úsudek, umožňuje racionálně a s nadhledem řešit situace v osobním, pracovním nebo i politickém životě a věřím, že celkově vzdělaná společnost by se mohla lépe vypořádat s různými populistickými nápady, které jsou tak typické v současném politickém marasmu.“

více podrobností o grantu


Společnost RSJ Invest dlouhodobě podporuje univerzitní projekty. V lednu 2009 slavnostně předala symbolický šek na 148.000 Kč vzdělávacímu institutu CERGE-EI na podporu postgraduálního vzdělání v roce 2009 a vedle vlastního grantového projektu na Matematicko-fyzikální fakultě UK plánuje podpořit univerzitní vzdělání další částkou přesahující 700 tisíc korun.

další informace o společnosti RSJ Invest na

(Marie Kohoutová)
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.