1. dubna 2009

Prohlášení zástupců RVŠ a ČKR


Prohlášení zástupců Rady vysokých škol a České konference rektorů


k jednání o přípravě věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání


Zástupci reprezentace vysokých škol (Rady vysokých škol a České konference rektorů) delegovaní jako účastníci společných jednání se skupinou, která se věnovala přípravě návrhu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání, jednomyslně vítají rozhodnutí, se kterým byli seznámeni v úvodu zasedání v Kostelci n. Černými lesy dne 1. dubna 2009, kde ministr školství, mládeže a tělovýchovy zastavuje do konce roku práci na tvorbě věcného návrhu zákona a iniciuje veřejnou debatu nad cíli reformy, která by měla do konce roku 2009 vést k formulaci výsledků této debaty a cílů reformy.
Zástupci reprezentace vysokých škol toto rozhodnutí vítají zejména s ohledem na vysoký stupeň dosavadní nedohody nad východisky i konkrétním zněním návrhů věcného záměru zákona mezi pracovní skupinou ministerstva a zástupci reprezentace vysokých škol i nad jejich dopadem na schopnost vysokých škol dostát svému poslání institucí kombinujících nejvyšší stupeň vzdělávání s tvorbou a šíření nových poznatků a dostát tak odpovědnosti za svou činnost směrem k veřejnosti, k rozvoji společnosti, ve které působí, i směrem k akademickým disciplinám na nich pěstovaným.
Pokračování realizace individuálního národního projektu „Reforma terciárního vzdělávání“ by mělo být koncipováno tak, aby umožnilo účelné využití plánovaných více než 90 mil. Kč na analýzy, které budou následně využitelné pro přípravu konkrétních legislativních změn. Zástupci reprezentace vysokých škol v této souvislosti vítají jako první pozitivní krok příslib zadání těchto analýz vypisovat ve spolupráci se širší odbornou veřejností.
Zástupci reprezentace vysokých škol vyjadřují odhodlání podpořit potřebnou novelizaci zákona o vysokých školách zejména s ohledem na zvýšení finanční autonomie a odpovědnosti za dlouhodobé využívání finančních prostředků. 
V Kostelci nad Černými lesy, 1. dubna 2009
Václav Hampl, Václav Havlíček, Jan Hron, za ČKR


Vladimír Čechák, Marek Hodulík, Pavel Popela, Ján Říha, Jiří Zlatuška za RVŠ


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.