7. dubna 2009

Studenti Karel Bacílek, Boris Kovaříček, Veleslav Wahl – nositelé Zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy in memoriam

Zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy „za statečnost a věrnost spravedlnosti a demokracii“ byly 7. 4. 2009 uděleny in memoriam Karlu Bacílkovi, ml., Borisi Kovaříčkovi a Veleslavu Wahlovi. Tito studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy, aktivní v protifašistickém odboji za 2. světové války, byli v 50. letech odsouzeni k trestu smrti a stali se první obětí komunistických monstrprocesů z řad studentů. V květnu a červnu uplyne 50 let od jejich tragické a nespravedlivé smrti.

Karel Bacílek, ml. (* 25. 3. 1920, Zdice u Berouna, popraven 24. 5. 1949 v 5,30 hod., Praha)

K. Bacílek po ukončení středoškolských studií začal studovat na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V prosinci 1948 byl zatčen a po brutálním výslechu se přiznal k vykonstruované trestné činnosti (ilegální skupina „Pravda zvítězí“ byla vytvořena a řízena agentem Vojenského obranného zpravodajství pplk. v.v. Josefem Hruškou, jehož řídícím orgánem byl plk. Richard Myslík z Reicinova 5. oddělení hlavního štábu. Velice aktivního agenta provokatéra Hrušky se po vykonané práci rozhodli nadřízení zbavit, a tak byl spolu s Bacílkem a B. Kovaříčkem rovněž odsouzen k absolutnímu trestu a 24. května 1949 popraven). Již v době Pražského jara1968 byli na základě zákona č. 82/1968 o soudní rehabilitaci K. Bacílek, tak jako i Boris Kovaříček posmrtně rehabilitováni.

Rehabilitační akademický titul „Doktor“ měl být předán ve Velké aule Karolina 3. července 1991 (diplom podepsal děkan doc. JUDr. Valentin Urfus a místopředseda rehabilitační komise doc. JUDr. Vojtěch Štícha, CSc.), (poznámka rukou z roku 1999 – „není řádný blízký příbuzný“)

Dne 17. listopadu 1998 Všehrd, Spolek českých právníků, a Randův fond udělily „za věrnost právu, spravedlnosti, demokracii a zcela mimořádnou statečnost KŘÍŽ SEMPER FIDELIS JUC. Karlu Bacílkovi in memoriam. Diplom je podepsán starostou Všehrdu Prof. Dr. Dr. h. c. Janem S. Krulišem–Randou.

Poslanec Marek Benda předkládal návrh, aby bylo K. Bacílkovi a B. Kovaříčkovi ke dni 28. 10. 1999 uděleno státní vyznamenání (Řád Bílého lva III. tř.), návrh zřejmě nebyl akceptován. K. Bacílek se v seznamu vyznamenaných státním vyznamenáním nenalézá.

Boris Kovaříček (* 25. 5. 1927, Praha, popraven 24. 5. 1949 v 5,00 hod., Praha)

Po studiu na Masarykově státním reálném gymnáziu v Křemencově ulici (maturita 1946) se stal posluchačem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V prosinci 1948 zatčen a po brutálním výslechu se přiznal k vykonstruované trestné činnosti (ilegální skupina „Pravda zvítězí“ byla vytvořena a řízena agentem Vojenského obranného zpravodajství pplk. v.v. Josefem Hruškou, jehož řídícím orgánem byl plk. Richard Myslík z Reicinova 5. oddělení hlavního štábu. Velice aktivního agenta provokatéra Hrušky se po vykonané práci rozhodli nadřízení zbavit, a tak byl spolu s Bacílkem a B. Kovaříčkem rovněž odsouzen k absolutnímu trestu a 24. května 1949 popraven). Již v době Pražského jara1968 byli na základě zákona č. 82/1968 o soudní rehabilitaci K. Bacílek, tak jako i Boris Kovaříček posmrtně rehabilitováni.

Rehabilitační  akademický titul „Doktor“ měl být předán ve Velké aule Karolina 3. července 1991 (diplom podepsal děkan doc. JUDr. Valentin Urfus a místopředseda rehabilitační komise doc. JUDr. Vojtěch Štícha, CSc.), (poznámka rukou z roku 1999 – „není řádný blízký příbuzný“)

Dne 17. listopadu 1998 Všehrd, Spolek českých právníků, a Randův fond udělily „za věrnost právu, spravedlnosti, demokracii a zcela mimořádnou statečnost KŘÍŽ SEMPER FIDELIS JUC. Karlu Bacílkovi in memoriam. Diplom je podepsán starostou Všehrdu Prof. Dr. Dr. h. c. Janem S. Krulišem–Randou.

Také Borisi Kovaříčkovi předkladatel, poslanec Marek Benda, navrhoval, aby mu bylo uděleno státní vyznamenání (Řád Bílého lva III. tř.). V návrhu se připomíná, že B. Kovaříček byl členem studentské odbojové skupiny „Šeřík“ a „pro znásobení sil odboje se spojil „Šeřík“ přes Kovaříčkova kolegu a kamaráda K. Bacílka ml. s vojenskou skupinou „Pravda zvítězí“, (viz plk v. v. Josef Hruška). „B. Kovaříček jako přední činitel odboje dostal trest absolutní. Navržený k vyznamenání se choval statečně během celého procesu i těsně před smrtí,“ praví se v návrhu na udělení státního vyznamenání. Snad to bylo na původní návrh poslance M. Bendy v roce 1999, když byla B. Kovaříčkovi udělena 28. října 2002 prezidentem republiky Medaile za hrdinství.

Veleslav Wahl (* 15. 5. 1922, Praha, popraven 6. 6. 1950, Praha)

Po absolvování Státního reálného gymnázia v Praze XII., (maturita 1940), absolvoval abiturientský kurz, po kterém byl zaměstnán jako vědecký asistent pražské zoologické zahrady (publikoval řadu různých článků z oboru zoologie a ornitologie, v roce 1944 mu vydala Česká grafická unie, později často citovanou knihu Pražské ptactvo. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy, vyšel v roce 2002). Po otevření českých vysokých škol v roce 1945 se stal posluchačem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (I. státní zkoušku a I. rig. zkoušku složil na poprvé po 3. semestru). Současně si na této fakultě zapisoval přírodovědecké přednášky.

Již na střední škole byl rozhodnut, že vedle studia práv se „bude věnovat i svému vedlejšímu zájmu a složí doktorát na přírodovědecké fakultě (zoologie – botanika)“. Od roku 1939 byl činný nejprve ve spolupráci s otcem a se svým strýcem v protinacistickém odboji. Po zatčení a popravě otce a strýce 3. 7. 1942 (otci Veleslavu Wahlovi bylo za protinacistickou činnost v roce 1995 propůjčeno státní vyznamenání – Řád Bílého lva II. tř.) byl i nadále zapojen do odboje – spolupráce s partyzány, se skupinou revolučního odborového hnutí (Erban, Cipro) a s paravýsadkem (mjr. Jaromírem Nechanský). V době Pražského povstání byl spolu s J. Nechanským členem České národní rady (předseda  prof. Albetr Pražák, místopředseda Josef Smrkovský). Jako člen protikomunistické skupiny J. Nechanského byl 12. 9. 1949 zatčen a 22. dubna 1950 v monstrprocesu odsouzen k trestu smrti.

Veleslav Wahl neměl zřejmě nikoho, kdo by požádal o jeho rehabilitaci na právnické fakultě. Proto nebyl fakultou po listopadu 1998 rehabilitován jako K. Bacílek a B. Kovaříček na počátku devadesátých let. Všehrd mu zřejmě z těchto důvodů neudělil medaili „za věrnost právu, spravedlnosti, demokracii a zcela mimořádnou statečnost KŘÍŽ SEMPER FIDELIS, jak tomu bylo u K. Bacílka a B. Kovaříčka.

Masarykovo demokratické hnutí se sídlem v Praze mu v roce 2000 udělilo Čestnou medaili TGM in memoriam.

Veleslav Wahl: Ptáci velkoměsta a jeho okolí. Vydala Česká grafická unie, Praha 1944. Původní brož, 269 stran s ilustracemi. Volný hřbet, okraje některých listů mírně pomačkané. Cena 150 ,- Kč. Stav: Antikvární již použité zboží


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.