České dějiny v kruhu


Vážený pane rektore, vážení členové akademické obce, vážení hosté,


chtěl bych na začátku především poděkovat. Na prvním místě svým kolegům z autorského týmu, kteří se na vzniku knihy, výstavy a semináře o Janu Palachovi podíleli: Michale Benešové, Petru Blažkovi, Patriku Eichlerovi, Veronice Jáchimové a Viktoru Portelovi. Za pomoc při organizaci semináře musím poděkovat také Petru Píšovi.


Moje druhé poděkování směřuje k vedení Filozofické fakulty UK i k vedení Univerzity Karlovy, které akce k připomenutí 40. výročí smrti Jana Palacha finančně i prostorově podpořili. A v případě Filozofické fakulty musím poděkovat také za výraznou organizační pomoc, jak jejímu vedení, tak řadě jejích zaměstnanců.


Byl jsem zde požádán o krátký proslov, který by tématicky navázal na projev pana rektora. Rád toho využiji, protože příběh Jana Palacha a zvlášť „příběh“ jeho doby, k tomu doslova vybízejí. V českých a československých dějinách jsme často svědky toho, že některé události se jakoby opakují, že některé vlastnosti se v různých obměnách znovu derou na povrch, jakoby by se české dějiny točily v kruhu. V krátkém rozestupu zažilo Československo dvě velmi podobné okupace cizími vojsky; zažili jsme také tři podobné zlomy, kdy se jedna část elit snažila intenzivně zničit druhou část, většinou talentovanější a schopnější, protože jí překážela v jejích mocenských ambicích. Mám na mysli druhou republiku, dobu nástupu komunismu a dobu normalizačních prověrek. V těchto kritických chvílích se až povážlivě často opakuje ještě jedna konstanta: že se jako národ snažíme spíše zazimovat a přežít než abychom s tím, co doba přináší, skutečně bojovali.


V listopadu 1989 se zdálo, že jsme konečně nakročili jiným směrem a že z toho stále stejného kruhu vystoupíme. Bohužel dnes, po dalších dvaceti letech, se zdá, že se v něm točíme stále dál.


Tento návrat je nejzřetelnější v politice, ve které to vypadá jakoby normalizace dosud neskončila. Podobně jako tehdy jsou ve vedení státu povětšinou lidé, kteří své vlastní zájmy upřednostňují nad zájmy společnosti (a v několika posledních měsících také nad zájmy Evropy); lidé, pro které je politika spíše mocenskou hrou než službou; lidé, kterým často chybí širší rozhled i slušné vychování, vystupují  na veřejnosti vulgárně a bohužel někdy i vysloveně kriminálně.


Asi se divíte, proč o tom mluvím zde – na tomto slavnostním univerzitním fóru. Především proto, že studenti a učitelé této univerzity (a dalších českých vysokých škol) dokázali již několikrát ten stále se opakující kruhový pohyb zastavit a vlastním příkladem ukázat, že není nutnou podmínkou českého života. Ve dvacátém století to byli například Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Opletal, studenti pochodující na Hrad v únoru 1948, Jan Palach, Jan Patočka a celá řada dalších.


Myslím, že dnes stojíme před stejným úkolem jako oni. Tedy znovu narušit onen kruh, nyní v podobě malého českého politikaření a udělat všechno pro to, aby se nikdy nevrátil. Především proto, aby další generace – za dalších dvacet let – mohla mít alespoň trochu pocit, že život v této zemi nestojí na místě, ale že se odvíjí jako přímka, která má nějaký cíl.


Děkuji za pozornost.
Mgr. Jakub Jareš, 7. dubna 2009


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.