26. dubna 2004

Zemřel prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc., Dr. med. h.c., Dr. jur. h.c., emeritní prorektor Univerzity Karlovy v Praze

Profesor Zdeněk Lojda, třebíčský rodák ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství v roce 1952 a nastoupil jako asistent na Embryologický ústav vedený prof. Z. Frankenbergerem, který ho nasměroval ke studiu možnosti znázornit funkční pochody v buňce prostřednictvím histologických technik. Stal se tak iniciátorem „zrození“ jednoho ze zakladatelů světové histochemie. Po pensionování prof. Frankenbergera odešel na IV. interní kliniku, kde založil Laboratoř pro studium stavby stěny cévní a plně se věnoval histochemii. Habilitoval z patologie v roce 1968 a profesorem byl jmenován v roce 1975, již jako pracovník Hlavova I. patologického ústavu, kam přešel i se svou skupinou. Tak byla vytvořena Laboratoř pro histochemii. Po listopadových událostech 1989 se vrátil na svůj domovský ústav a od 1. 6. 1990 byl přednostou spojeného Ústavu pro histologii a embryologii, kde setrval do roku 1995 a později se stal vedoucím Laboratoře pro histochemii.

Byl prvním popřevratovým prorektorem UK pro zahraniční styky a má velkou zásluhu na tom, že se UK stala opět mezinárodně uznávanou institucí i na rychlém rozmachu studijní a vědecké výměny studentů i pracovníků UK. Profesor Zdeněk Lojda byl průkopníkem histochemie v celosvětovém měřítku a zakladatelem histochemie u nás. Byl osvícenou pedagogickou osobností – jeho kursy histochemické techniky, které probíhaly po řadu let pod patronací Institutu pro doškolování SZP v Brně, byly proslulé. Studenti, které učil a zkoušel, na něho rádi a často vzpomínají. Jeho laboratoř byla vyhledávaným školícím centrem histochemie pro vědecké pracovníky z domova i ze zahraničí. Jeho kniha o histochemii enzymů vyšla v němčině, angličtině a ruštině a pracuje se podle ní na celém světě.

Byl jediným reprezentantem střední a východní Evropy v International Federation of Histochemical Societies, nositelem Schleinenovy medaile Leopoldiny a plakety Průkopník histochemie (Pioneer´s award of IFHS Washington, 1988). Po řadu let byl předsedou Čs. spo-lečnosti histochemické a cytochemické. O světovém uznání svědčilo nejen jeho působení v redakčních radách prakticky všech histochemických a cytochemických časopisů, ale především členství v Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina a čestné členství v Royal Microscopic Society Oxford, Gesellschaft für Topochemie u. Elektronenmikroskopie a Inter-national Federration of Histochemical Societies Washington a několik čestných doktorátů evropských a amerických univerzit.

Jeho odchodem ztrácí naše veřejnost nejen vzácného člověka, ale také významného vědce světového významu.
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Děkan Univerzity Karlovy v Praze - 1. lékařské fakultyVelikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.