28. dubna 2009

Časopis Živa předal ceny za nejlepší články roku 2008. Čtyři z nich jsou pro autory z Přírodovědecké fakulty UK

Dne 16. 4. 2009 proběhlo v reprezentačních prostorách Akademie věd ČR v pražské vile Lanna za přítomnosti představitelů Akademie věd ČR, členů redakční rady časopisu Živa, redakce a zástupců médií slavnostní předání cen časopisu Živa za nejlepší články roku 2008. (Tisková zpráva časopisu ŽIVA ze dne 17. 4. 2009)

V úvodu slavnostního odpoledne předal předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy prof. RNDr. Pavlu Kovářovi, CSc., dlouholetému předsedovi redakční rady časopisu Živa (1996-2008). Laudatio přednesl člen Akademické rady AV ČR doc. Ing. Petr Ráb, DrSc.

Medaile V. Náprstka byla zřízena Akademií věd ČR dne 6. června 2002 k ocenění dlouholeté, systematické a cíleně vedené činnosti v popularizaci vědeckých poznatků. Prof. P. Kovář je v pořadí 20. nositelem tohoto ocenění.

Ceny časopisu Živa poté předali předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. (Purkyňova cena), prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (Zvláštní ocenění), JUDr. Jiří Malý, ředitel Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. (Cena Živy 26-30 let), ředitel nakladatelství Academia SSČ AV ČR, v. v. i., Jiří Padevět (Cena Živy do 25 let) a doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D., předseda redakční rady Živy (Cena Antonína Friče).

Časopis Živa je nejstarší český přírodovědecký časopis, založený roku 1853 J. E. Purkyněm. Přináší recenzované příspěvky z různých oblastí biologických věd, které většinou vycházejí z vlastních výzkumů českých vědců. Články jsou provázeny bohatou obrazovou dokumentací, často jinde nepublikovanými fotografiemi. Živa vychází 6krát ročně a její vydávání podporuje Akademie věd ČR, vydavatelem je nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Ceny časopisu Živa Jsou vyhlašovány od r. 1997. Mají upozornit na mimořádně zajímavé příspěvky, ukázat, jak by měl vypadat populárně-naučný článek, a také podnítit zájem vědců o popularizační činnost.

CENY ČASOPISU ŽIVA ZA ROK 2008

Ceny časopisu Živa za rok 2008: (zleva) Petr Vít, Filip Kolář, Petr Kuneš, Lenka Kovačiková, Jan Gloser, Ondřej Balvín, Jaroslav Brůžek

Purkyňova cena za popularizaci biologických věd autorovi nejlepšího článku ročníku 2008 ve věkové kategorii od 30 let. Kritérii jsou originalita, tematický přínos i sdělnost příspěvku. Čestná cena, darem je originální diplom a knižní publikace nakladatelství Academia.

Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě

Mgr. Petr Kuneš, PhD., (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Praze)

Zvláštní ocenění časopisu Živa za popularizaci biologických věd získává autor příspěvku, který obsahově i rozsahem přesahuje rámec jednotlivých publikovaných článků a je významný např. pro výuku. Čestná cena, darem je originální diplom a knižní publikace nakladatelství Academia.

Antarktické vegetační oázy 1. – 5.

prof. RNDr. Jan Gloser, CSc., (Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně)

Cena Živy 26 až 30 let autorovi nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii 26 až 30 let. Cena je honorována 10 000 Kč za podpory Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Darem je originální diplom a knižní publikace nakladatelství Academia.

Endemické rostliny českých hadců 1. – 3.

Filip Kolář (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích)

Mgr. Petr Vít (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Praze)

Cena Živy do 25 let autorovi nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii do 25 let. Cena je honorována 10 000 Kč za podpory Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Darem je originální diplom a knižní publikace nakladatelství Academia.

Štěnice naší fauny – nejen lidskou krví jsou živy

Mgr. Ondřej Balvín (Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze)

Tyto čtyři ceny uděluje redakční rada a redakce časopisu.

Cena Antonína Friče

Čestná cena, udělená na základě hlasování čtenářů. Darem je originální diplom a knižní publikace nakladatelství Academia.

Stabilní izotopy a bioarcheologie – výživa a sledování migrací v populacích minulosti 1 – 2

Ing. Lenka Kovačiková (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích)

RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D. HDR., CSc. (Katedra antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty UK v Praze a Université Bordeaux)

Časopis Živa
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.