Sdělení Univerzity Karlovy

Vláda České republiky na svém zasedání dne 4. května 2009 souhlasila s využitím finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky ve výši 1,5 miliardy Kč na financování strategických investic v resortu Ministerstva zdravotnictví.

Mezi těmito investicemi je pro rok 2009 i 50 mil. Kč na výstavbu nového areálu namísto stávající Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2, přičemž v důvodové zprávě se uvádí, že „Rekonstrukce stávajících budov pro účely moderní zdravotnické péče není, jak z hlediska jejich technického stavu, tak z hlediska dispozice areálu, plně efektivní, je třeba řešit soudobé požadavky novou výstavbou. Výhledově bude tedy efektivní realizovat modernizaci v novostavbě. V daném případě se z plošných důvodů a nároků na velikost volných ploch možných k zastavění jeví jako výhodné řešení nalezení nové lokality pro umístění všech nezbytných provozů zdravotnických zařízení (oborů) a to buď v rámci některých již existujících zdravotnických zařízení, či v nové rozvojové lokalitě na území hlavního města Prahy.“.

Nad těmito formulacemi důvodové zprávy vyjadřujeme zásadní znepokojení.

Činnosti Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty jsou přitom neoddělitelně spojeny. Pokud by mělo dojít k přesunu zdravotnických zařízení či oborů do nové lokality, aniž by bylo předem vyřešeno zabezpečení další spolupráce mezi nemocnicí a fakultou, nebo pokud by dokonce mělo dojít k rozdrobení těchto zařízení do stávajících nemocnic, znamenalo by to v důsledku zpochybnění existence největší lékařské fakulty v České republice a ohrožení činnosti Všeobecné fakultní nemocnice jakožto špičkového zdravotnického zařízení poskytujícího specializovanou a vysoce specializovanou lékařskou péči.

Vítáme proto dnešní sdělení ministerstva zdravotnictví, které uvádí, že se rušení Všeobecné fakultní nemocnice neplánuje, výslovně zdůrazňuje vazbu mezi VFN a 1. lékařskou fakultou UK a ujišťuje o dalších investicích do VFN. Do objektů souvisejících s tímto areálem UK dlouhodobě investuje v zájmu rozvoje vzdělávacích a vědeckých kapacit.

Vzhledem k zjevným rozdílům mezi důvodovou zprávou vládního materiálu a dnešní tiskovou zprávou Ministerstva zdravotnictví vyzýváme vedení Ministerstva zdravotnictví k neprodlenému jednání, na kterém by se tyto rozpory měly vyjasnit.

V Praze dne 5. května 2009

prof. Tomáš Zima                                        prof. Václav Hampl

děkan 1. lékařské fakulty UK                      rektor Univerzity Karlovy


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Charakteristické trojúhelníkové průčelí s československým státním znakem a nápisem Universita Karlova zdobí budovu Právnické fakulty UK od samého počátku. Dominanta vltavského nábřeží přestála obsazení nacisty i ničivou povodeň roku 2002.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.