Sdělení Univerzity Karlovy

Vláda České republiky na svém zasedání dne 4. května 2009 souhlasila s využitím finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky ve výši 1,5 miliardy Kč na financování strategických investic v resortu Ministerstva zdravotnictví.

Mezi těmito investicemi je pro rok 2009 i 50 mil. Kč na výstavbu nového areálu namísto stávající Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2, přičemž v důvodové zprávě se uvádí, že „Rekonstrukce stávajících budov pro účely moderní zdravotnické péče není, jak z hlediska jejich technického stavu, tak z hlediska dispozice areálu, plně efektivní, je třeba řešit soudobé požadavky novou výstavbou. Výhledově bude tedy efektivní realizovat modernizaci v novostavbě. V daném případě se z plošných důvodů a nároků na velikost volných ploch možných k zastavění jeví jako výhodné řešení nalezení nové lokality pro umístění všech nezbytných provozů zdravotnických zařízení (oborů) a to buď v rámci některých již existujících zdravotnických zařízení, či v nové rozvojové lokalitě na území hlavního města Prahy.“.

Nad těmito formulacemi důvodové zprávy vyjadřujeme zásadní znepokojení.

Činnosti Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty jsou přitom neoddělitelně spojeny. Pokud by mělo dojít k přesunu zdravotnických zařízení či oborů do nové lokality, aniž by bylo předem vyřešeno zabezpečení další spolupráce mezi nemocnicí a fakultou, nebo pokud by dokonce mělo dojít k rozdrobení těchto zařízení do stávajících nemocnic, znamenalo by to v důsledku zpochybnění existence největší lékařské fakulty v České republice a ohrožení činnosti Všeobecné fakultní nemocnice jakožto špičkového zdravotnického zařízení poskytujícího specializovanou a vysoce specializovanou lékařskou péči.

Vítáme proto dnešní sdělení ministerstva zdravotnictví, které uvádí, že se rušení Všeobecné fakultní nemocnice neplánuje, výslovně zdůrazňuje vazbu mezi VFN a 1. lékařskou fakultou UK a ujišťuje o dalších investicích do VFN. Do objektů souvisejících s tímto areálem UK dlouhodobě investuje v zájmu rozvoje vzdělávacích a vědeckých kapacit.

Vzhledem k zjevným rozdílům mezi důvodovou zprávou vládního materiálu a dnešní tiskovou zprávou Ministerstva zdravotnictví vyzýváme vedení Ministerstva zdravotnictví k neprodlenému jednání, na kterém by se tyto rozpory měly vyjasnit.

V Praze dne 5. května 2009

prof. Tomáš Zima                                        prof. Václav Hampl

děkan 1. lékařské fakulty UK                      rektor Univerzity Karlovy


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.