2. června 2009

Běh Praha – Lipsko je připomenutím, výzvou i oslavou.

Organizátoři si vskutku pro „Běh Praha – Lipsko“ nemohli vybrat lepší trasu než bývalou „solnou stezku.“ V těchto dnech totiž téměř 300 km dlouhou cestu mezi dvěma partnerskými univerzitami skropí svým potem celkem čtyřicet studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy a Univerzity Lipsko. Běh bude odstartován zítra 3. června ve 12.30 hodin na Hradčanském náměstí v Praze a skončí 7. června v areálu lipské univerzity. Společná sportovní akce, vedoucí po trase, po které se před 600 lety vydali také zakladatelé Univerzity Lipsko, je svéráznou oslavou 600. výročí jejího vzniku, dalším cílem je obě univerzity blíže představit a poukázat na jejich dlouholetou spolupráci.

Celou akci vyžadující déle než roční náročnou přípravu na obou stranách dnes na tiskové konferenci představili reprezentanti obou univerzit a sportovních fakult: Prof. Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy, Prof. Dr. Franz Häuser, rektor Univerzity Lipsko, Prof. Dr. Jürgen Krug, děkan fakulty sportovních studií Univerzity Lipsko, a Prof. Ing. Václav Bunc, CSc., děkan FTVS UK.

zleva: Prof. Dr. Jürgen Krug, děkan fakulty sportovních studií, Univerzity Lipsko, Prof. Dr. Franz Häuser, rektor Univerzity Lipsko, Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy, Prof. Ing. Václav Bunc, CSc., děkan FTVS UK

„Myšlenka uskutečnit Běh Praha-Lipsko skutečně vznikla v souvislosti s 600. jubileem založení Univerzity Lipsko,“ přiblížil okolnosti původního nápadu rektor UL Franz Häuser, „ale myšlenka je jedna věc, její realizace druhá. Se sportovci mám ale takové zkušenosti, že u nich rozhodnutí ani uskutečnění netrvá dlouho. Podobné sportovní akce ale už máme ozkoušené, několik takových běhů jsme zorganizovali v době, kdy se Lipsko ucházelo o titul pořadatele olympijských her, takže víme, jak by měly takové akce vypadat.“

Prof. Dr. Franz Häuser, rektor Univerzity Lipsko

Tento běh je ale věnován především univerzitním záležitostem. Symboliku vzniku Univerzity Lipsko podtrhuje štafetový kolík, ve jehož útrobách jsou vloženy texty historických listin, kam je rukou společnou dali oba rektoři.

texty historických listin, které budou vloženy do štafetového kolíku

„Je nám jasné, že předchůdci našich dnešních sportovců šli pomalejším tempem,“ řekl s úsměvem děkan fakulty sportovních studií UL Jürgen Krug, „a že trasa úplně přesně nekopíruje tu jejich. Chtěl bych zdůraznit, že společný běh neznamená soutěž, není to sportovní klání, i když jsou naši sportovci dobře připraveni. Absolvovali náročné lékařské prohlídky i sportovní přípravu, generálkou na Běh Praha - Lipsko byl letos v dubnu Lipský půlmaratón, který uběhli výborně.“ Výslednou skupinu 30 německých sportovců organizátoři z Lipska vybrali ze 120 uchazečů, zapálených a ctižádostivých nadšenců, a jejich věkové rozpětí je od 20 do 68 let. „Jednotlivé 20 km úseky zejména v náročných oblastech Krušných hor jsou vybrány vzhledem k možnostem všech sportovců,“ pokračoval dále dr. Krug, „obě skupiny se už několikrát setkaly a důležité je, navázaly přátelství. Běh Praha-Lipsko skutečně i v osobní rovině demonstruje a symbolizuje spolupráci a přátelství mezi našimi univerzitami.“

Prof. Dr. Jürgen Krug, děkan fakulty sportovních studií

Dlouholeté úspěšné kontakty mezi univerzitami vyzdvihl také děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Václav Bunc: „Se stejnou fakultou v Lipsku spolupracujeme už od roku 1955. Od té doby se změnily formy systému i zaměření naší spolupráce. Padly zákazy, dogmata o dokonalém sportu, která byla předmětem státního tajemství, otevřely se hranice... a jsme opravdu šťastni, že můžeme řešit běžné problémy, jak vyplývají z poslání našich fakult, to znamená práci s pacienty a vědecký výzkum v oblasti sportu.“ Podle Václava Bunce je uskutečnění běhu po této náročné trase skutečnou výzvou. „Chceme v době všeobecně klesající tělesné zdatnosti populace dokázat, že i naši studenti a zaměstnanci jsou schopni absolvovat stejnou trasu jako jejich předchůdci před 600 lety, i když naše pozice je jednodušší, protože tehdejší studenti si všechno nesli na zádech. Z naší strany má tento běh být projevem životaschopnosti obou univerzit a společného místa na slunci.“

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc., děkan FTVS UK

K dramatickým událostem před šesti sty lety, kdy na základě vydání Dekretu kutnohorského odešli z pražského vysokého učení němečtí profesoři a studenti a založili Univerzitu Lipsko, se vrátili oba rektoři.

„Vznik univerzity jako důsledek odštěpení od té původní, mateřské univerzity, nebylo ve středověku nic zvláštního,“ řekl rektor Häuser. „Stejně vznikla v roce 800 univerzita v Cambridge odtržením od Oxfordu, nebo v roce 1223 univerzita v Padově odtržením od univerzity v Bologni, a k odtržení od Karlovy univerzity v roce 1409 byla řada důvodů. Ty však nechme historikům. My v Lipsku můžeme jen říct, že důsledky Dekretu kutnohorského byly pro Univerzitu Karlovu negativní, Lipsku přinesly trvalý rozvoj a výhody.“

„Poučení z Dekretu kutnohorského je to,“ kontroval rektor Hampl, „jak mocenské zájmy převedené na univerzitní půdu mohou univerzitu dlouhodobě poškodit. Dnes jsou tyto historické události už málo významné. Důležitější je trvalé a nikdy nepřerušené intelektuální spříznění obou univerzit, intenzivní spolupráce i jejich úspěšné zotavení z předchozích desetiletí, kdy obě univerzity sdílely společný osud zemí sovětského bloku. V žebříčku hodnocení kvality univerzit obě patří ke špičce východoevropských zemí. Jsem rád, že oslavy 600. výročí založení lipské univerzity prožíváme společně a že dnes můžeme zahájit i Běh Praha-Lipsko.“

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

„Oslava posledních 600 let je také širší oslavou středoevropského vzdělávání, protože to je v dnešním světě exportní šlágr,“ dodal rektor Häuser. „My za dobu největšího rozkvětu Univerzity Lipsko považujeme dobu kolem roku 1909, kdy spolu s Berlínem a Mnichovem patřila mezi ty, které měly ve vědeckém světě největší vliv. Po skončení dvou strašlivých světových válek, uzavření hranic železnou oponou a po jejím pádu v roce 1990, jsme znovu navázaly kontakty se západním světem a prošli jsme důslednou reorganizací. Ta sice přinesla ztrátu téměř 6000 míst na univerzitě, ale také celkovou modernizaci a vznik nových oborů a vědeckých ústavů. Dnes znovu patříme do první třetiny univerzit, které byly v Německu začleněny do projektů podpory odborné a vědecké kvality. Na rok 1909 bychom chtěli navázat a řídit se naším heslem, že je možné ba nutné překračovat hranice vlastních možností. Jako tehdejší magistři a studenti museli překonávat překážky, aby přišli do Lipska, i my jsme dnes přijeli do Prahy podpořit sportovce. Je báječné, že celou cestu poběží bez překážek, to je výdobytkem Evropské unie a jsem velmi potěšen, že před panem rektorem Hamplem vidím vlaječku EU.“

Trasa současného běhu vede zčásti po staré solné stezce, která vedla napříč celou Evropou. Je rozdělena do pěti úseků, délka etap se pohybuje od 30 do 73 km, z každé etapy běžci poběží 20 km. Trasa vede přes Kladno, Most, Freiburg, Bad Lausick. Státní hranici překročí v obcích Klíny a Deutscheinsiedel.

Část trasy absolvují běžci v historických kostýmech a vyvrcholením bude příchod do Lipska v době konání Městských slavností 7. června a předání štafetového kolíku rektorovi lipské univerzity.

(Marie Kohoutová)
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.