Usnesení 101. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 101. zasedání v Čeladné dne 11. 6. 2009 následující usnesení:

ČKR podrobně projednala mimořádně vážnou situaci financování veřejných vysokých škol v roce 2010 v souvislosti s předpokládanými úspornými opatřeními Vlády ČR a konstatuje:

- nenaplňování opakovaně deklarované priority všech vlád od roku 1990, jíž byla podpora vysoko- školského vzdělávání;

- počet studentů veřejných vysokých škol od roku 1999 až do současnosti trvale narůstal (ročně průměrně o 6,6 %), avšak příspěvek na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol stagnuje a podle výhledu Ministerstva financí ze září 2008 má v roce 2010 dokonce dojít k poklesu o 4 %;

- poslední úsporná opatření vlády signalizují další redukci o 5 %, což v praxi znamená pokles investičních výdajů vysokých škol oproti roku 2007 o téměř 30 % a pokles výdajů na jednoho studenta o 16 %;

-  po zvážení dopadu kumulované inflace za poslední 3 roky, která činí celkem cca 13 %, dosahuje reálný pokles investičních výdajů veřejných vysokých škol pro rok 2010 v porovnání s rokem 2007 přes 40 % a u výdajů na jednoho studenta 30 %;

- uvedená čísla představují fatální nebezpečí pro kvalitu studia na vysokých školách v ČR a jejich existenci;

- vědecko výzkumné aktivity pracovníků veřejných vysokých škol trvale narůstají, v současné době představují 53 % všech vědeckých výsledků České republiky registrovaných ve světové databázi Web of Science, přičemž podíl veřejných vysokých škol na finanční podpoře z veřejných zdrojů je výrazně nižší;

- uvedenou disproporci by měl řešit nový způsob rozdělování institucionální podpory na základě hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a tomu odpovídající návrh rozpočtu předkládaný Radou pro výzkum a vývoj. Tato změna, odpovídající trendu ve vyspělých zemích, by neměla být ani v případě úsporných opatření zpochybněna;

- investice do vzdělání, výzkumu a vývoje jsou základem budoucího pozitivního vývoje celé spo- lečnosti. V dobách recese, resp. krize to platí naléhavěji, a proto většina vyspělých zemí rozvoj terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje podporuje a potřebné prostředky spíše navyšuje.

ČKR proto žádá Vládu České republiky o přehodnocení dosavadního postupu přípravy státního rozpočtu tak, aby v důsledku úspor nedošlo k dlouhodobému poškození vědy a vzdělanosti v České republice.

Plénum ČKR zvolilo Předsednictvo ČKR, pro funkční období 1.8.2009-31.7.2011, v tomto složení:

Předseda:

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity

Místopředsedové:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze

Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, rozpočtu tak, aby v důsledku úspor nedošlo k dlouhodobému poškození vědy a vzdělanosti v České CSc., rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

V Čeladné dne 11. června 2009

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.

předseda                                                   

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.