12. června 2009

Evropa je jedna. Laureátem Ceny sv. Vojtěcha za rok 2009 je Árpád Göncz

Ve Vlasteneckém sále Karolina bylo dnes zahájeno Mezinárodní kolokvium nadace Adalbert-Stiftung-Krefeld. Jeho úvodní část patřila letošnímu nositeli Ceny sv. Vojtěcha 2009, jímž se stal bývalý prezident Maďarska, politik a spisovatel Dr. Árpád Göncz. Cenu převezme z rukou prezidenta Václava Klause zítra na Pražském Hradě.

„Árpád Göncz je proslulý svým talentem a věrností zásadám,“ přiblížil tuto významnou osobnost Prof. Dr. Hans Süssmuth, předseda představenstva nadace Adalbert-Stiftung-Krefeld. „Ne nadarmo se mu říkalo ,básník-prezident´. Árpád Göncz patří mezi kulturní elity, které vyvolaly pokojné revoluce a které svrhly totalitní režimy ve střední a východní Evropě. Bylo to doslova vítězství ducha nad mocí. A není náhodou, že na nejvyšších postech nových demokracií stanuli intelektuálové. Göncz, promovaný právník, disident, pomocný dělník, vězeň, především ale spisovatel, překladatel a nakonec prezident Maďarska a politik přispěl na konci 20. století svou osobní integritou, občanským hrdinstvím a morální autoritou k rehabilitaci intelektuálů, těžce poškozených nenávistnou propagandou totalitních režimů. ,Věřím v moc slova,´ řekl kdysi Árpád Göncz. Jeho působení je důkazem, že i spisovatelé v diktatuře mají šanci dosáhnout změn. Svou službou pravdě ovlivnil politický, ekonomický a kulturní vývoj země a jako prezident posílil právní a demokratický systém Maďarska. Árpád Göncz je skutečným architektem evropské jednoty.“

Prof. Dr. Hans Süssmuth, předseda představenstva nadace Adalbert-Stiftung-Krefeld

Po představení a laudatiu Árpáda Göncze začalo samotné kolokvium. Jeho letošním tématem byly „Společenské změny v zemích Visegrádu po pokojných revolucích v roce 1989. Co nás spojuje a rozděluje.“

zleva: Kai-Olaf Lang, Adam Krzemiński, Ján Čarnogurský, Rita Süssmuth, Kinga Göncz, Petr Pithart, Jürgen Dieringer, Miroslav Kunštát

Besedující účastníky kolokvia přivítal na půdě Univerzity Karlovy rektor Prof. RNDr. Václav Hampl: „Pro Univerzitu Karlovu je to velká čest, že může hostit mezinárodní kolokvium nadace Adalbert-Stiftung-Krefeld. Jejím patronem je osobnost svatého Vojtěcha, který zprostředkoval křesťanské ideje na území střední Evropy. Jeho pozoruhodná aktivita vedla k posílení evropské kulturní tradice a rozvinula se v bohatou a různorodou politickou strukturu, i když občas vznikaly konflikty zapříčiněné sobeckými zájmy. Doufám, že se představitelé nadace Adalbert-Stiftung-Krefeld a vzácní hosté, kteří se tu dnes sešli, cítí na půdě Univerzity Karlovy jako doma, protože Univerzita Karlova byla vždycky aktérem snah o sblížení.“

rektor Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václav Hampl

Mezinárodní kolokvium nadace Adalbert-Stiftung-Krefeld se konalo ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Konrad-Adenauer-Stiftung pod záštitou bývalého ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a rektora Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václava Hampla.

„Neznám hezčí název, než je sametová revoluce,“ řekl Dr. Hubert Gehring, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung, Praha. „Pád železné opony v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku před 20 lety přivodil politické změny, které nemůžeme dostatečně ocenit. Tyto změny se staly výzvou a postavily nás před rozhodnutí, jaký systém uspořádání Evropy zvolíme. Středoevropské země se dokázaly vyrovnat s dědictvím komunismu za pouhých dvacet let. Dnes se tu scházíme proto, abychom bilancovali strategie společenských změn jednotlivých zemí, poukázali na rozdíly, ale i vzájemné sbližování s Evropou. Dnes snad více než kdy jindy platí to, co řekl Konrad-Adenauer: Evropa je jedna, stala se nadějí a stala se nutností pro všechny.“

Rozpravu o záležitostech střední Evropy na prahu 21. století moderovala bývalá předsedkyně Spolkového sněmu BRD Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rita Süssmuth. Se svými příspěvky vystoupily významné evropské osobnosti: JUDr. Ján Čarnogurský, bývalý předseda vlády, Bratislava, Dr. Jürgen Dieringer, Andrássyho univerzita, Budapešť, Dr. Kinga Göncz, bývalá ministryně zahraničních věcí, Budapešť, Adam Krzemiński, novinář, Varšava, PhDr. Miroslav Kunštát, Univerzita Karlova, Praha, Dr. sc. pol. Kai-Olaf Lang, Nadace věda a politika, Berlín, a JUDr. Petr Pithart, bývalý předseda vlády, nyní místopředseda Senátu ČR, Praha.

Nadace Adalbert-Stiftung-Krefeld byla založena v přímé souvislosti s pokojnými revolucemi ve východní Evropě v roce 1989. Cílem její činnosti je přispět k duchovní a kulturní spolupráci v Evropě se zvláštním zřetelem k zemím střední a východní Evropy, jedním z jejích cílů je budování panevropské společnosti. Nadace Adalbert-Stiftung-Krefeld, která je soukromou organizací, pořádá odborné semináře a mezinárodní diskusní fóra politiků, politologů, významných evropských osobností a odborníků z nejrůznějších společenskovědních oborů. Vynikajícím osobnostem udílí mezinárodní cenu Adalbert Preis, jejímž předobrazem je svatý Vojtěch (956-997), který působil jako biskup na území Čech, Polska, Slovenska a Maďarska.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.