17. června 2009

Univerzita Karlova má padesát nových docentů

17. června 2009 se ve Velké aule Karolina uskuteční slavnostní jmenování docentů Univerzity Karlovy. Dekret noví docenti převezmou z rukou rektora po slavnostním obřadu, který začíná v 10 hodin.

Docent je vědecko-pedagogická hodnost vysokoškolského pedagoga, vyšší než odborný asistent a nižší než profesor. Slovo pochází z latinského docere - vyučovat. Docentura je nutná k dosažení profesury. Jmenování docentem předchází habilitace.

titulem docent budou jmenováni:

(Titul / Jméno, Příjmení / Věd. hodnost / fakulta / Jmenován pro obor / S účinností od)

MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. - 3. LF - neurologie (1. 5. 2009)

MUDr. Tomáš Binder, CSc. - 1. LF - gynekologie a porodnictví (1. 4. 2009)

PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. - FF - český jazyk (1. 1. 2009)

MUDr. Petr Čáp, Ph.D. - 2. LF - imunologie (1. 4. 2009)

RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. - 1. LF - lékařská biologie (1. 1. 2009)

MUDr. Jiří Dušek, CSc. - 2. LF - pediatrie (1. 4. 2009)

RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.  - MFF - matematika - matematická analýza (1. 3. 2009)

Ing. Vladislav Flek, CSc. - FSV - ekonomické teorie (1. 1. 2009)

PhDr. Marie Fulková, Ph.D. - PedF - výtvarná výchova (1. 3. 2009)

MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. - FHS - sociální a kulturní antropologie (1. 5. 2009)

MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. - LF PL - vnitřní nemoci (1. 2. 2009)

Ing. Jiří Homola, CSc. - MFF - fyzika - kvantová optika a optoelektronika (1. 2. 2009)

Doc. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc. - MFF - matematika - přibližné a numerické metody (1. 6. 2009)

RNDr. Martin Kalous, CSc. - PřF - buněčná a vývojová biologie (1. 5. 2009)

PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. - PedF - pedagogika (1. 4. 2009)

PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. - FF - logika (1. 3. 2009)

Dr. Ellen Jakoba Krol - FF - germánské jazyky a literatury (1. 6. 2009)

Mgr. Pavel Kudrna, Dr. - MFF - fyzika - fyzika plazmatu (1. 6. 2009)

PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. - FSV - politologie (1. 5. 2009)

MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D. - 1. LF - vnitřní nemoci (1. 4. 2009)

MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. - 3. LF - hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (1. 4. 2009)

MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D. - LF HK - vnitřní nemoci (1. 1. 2009)

JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. - PF - teorie, filozofie a sociologie práva (1. 6. 2009)

Mgr. Iva Matolínová, Dr. - MFF - fyzika - fyzika povrchů a rozhraní (1. 1. 2009)

MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. - LFPL - anesteziologie a resuscitace (1. 3. 2009)

RNDr. Jana Novotná, CSc. - 2. LF - lékařská chemie a biochemie (1. 4. 2009)

PhDr. František Ondráš, Ph.D. - FF - teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (1. 6. 2009)

MUDr. Mgr. Jan Payne, Ph.D. - ETF - evangelická teologie (1. 2. 2009)

Michel Perottino, Ph.D. - FSV - mezinárodní teritoriální studia (1. 3. 2009)

MUDr. Miroslav Peterka, CSc. - PřF - antropologie (1. 3. 2009)

RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. - MFF - matematika - matematická analýza (1. 3. 2009)

MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. - 1. LF - vnitřní nemoci (1. 6. 2009)

PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. - FSV - moderní dějiny (1. 3. 2009)

MUDr. Helena Robová, Ph.D. - 2. LF - gynekologie a porodnictví (1. 3. 2009)

RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. - PřF - biochemie (1. 2. 2009)

RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. - FaF - analytická chemie (1. 2. 2009)

MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. - 1. LF - hygiena a epidemiologie (1. 2. 2009)

Pharm. Dr.Tomáš Šimůnek, Ph.D. - FaF - biochemie (1. 2. 2009)

PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. - FF - hospodářské a sociální dějiny (1. 6. 2009)

MUDr. Josef Šťásek, Ph.D. - LF HK - vnitřní nemoci (1. 5. 2009)

MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D. - 1. LF - vnitřní nemoci (1. 2. 2009)

PhDr. Vladimír Süss, Ph.D. - FTVS - kinantropologie, směr pedagogika sportu (1. 4. 2009)

Dr. Ewa Swoboda - PedF - didaktika matematiky (1. 3. 2009)

Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. - FF - filmová věda (1. 1. 2009)

RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. - PřF - analytická chemie (1. 4. 2009)

MUDr. Josef Vodička, Ph.D. - LF Pl - chirurgie (1. 4. 2009)

RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. - PřF - anorganická chemie (1. 1. 2009)

PhDr. Jan Volín, Ph.D. - FF - obecná lingvistika (1. 6. 2009)

MUDr. Daniel Vyoral, CSc. - 1. LF - patologická fyziologie (1. 1. 2009)

PhDr. Jozef Zábojník, CSc. - FF - archeologie (1. 3. 2009)

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.