18. června 2009

ThLic. Prokop Brož, Th.D. - kandidát na funkci děkana KTF UK


Akademický senát Katolické teologické fakulty na zasedání  dne 15. června 2009 zvolil ThLic. Prokopa Brože, Th.D. kandidátem na funkci děkana Katolické teologické fakulty.


Kandidáti pro volbu kandidáta KTF UK byli navrženi dva:


ThLic. Prokop Brož, Th.D. a PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


Aby byl budoucí děkan KTF zvolen, bylo potřeba nejméně 7 hlasů členů fakultního senátu. V prvním kole ani jeden z navržených kandidátů potřebný počet hlasů nezískal.


Výsledek prvního kola:

Bylo vydáno a odevzdáno 11 hlasovacích lístků

ThLic. Prokop Brož, Th.D. získal 6 hlasů,

PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. získal 4 hlasy.

Jeden člen senátu se hlasování zdržel.

Do druhého kola postoupil ten navržený kandidát, který získal vyšší počet hlasů, tedy ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Ve druhém kole byla volba úspěšná a AS KTF UK zvolil nástupce prof. Ludvíka Armbrustra ve funkci děkana KTF.


Výsledek druhého kola:


Bylo vydáno a odevzdáno 11 hlasovacích lístků

ThLic. Prokop Brož, Th.D. získal 8 hlasů.

Tři členové senátu se hlasování zdrželi.


Osoba zvolena Akademickým senátem fakulty před tím, než bude jmenována rektorem UK, potřebuje získat od Kongregace pro katolickou výchovu ve Vatikánu "nihil obstat" nebo "schválení". Žádost o toto "nihil obstat" podává kongregaci Velký kancléř fakulty, kterým je pan arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Děkana Katolické teologické fakulty jmenuje rektor Univerzity Karlovy (do jmenování se zvolenému proto říká kandidát na funkci děkana).


Zbývá už jenom dodat, že čtyřleté funkční období nynějšímu děkanovi prof. Ludvíku Armbrustrovi začalo 17. února 2006. Prokop Brož by měl tedy být jmenován nástupcem ve funkci děkana od 17. února 2010.


Mgr. Daniel Feranc

Předseda komise pro volbu kandidáta na funkci děkana KTF UK
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.