10. července 2009

11. ročník konference Global Business and Technology zahájen v Karolinu

Velká aula Karolina hostila 9. července desítky odborníků z celého světa, kteří se sjeli na prestižní mezinárodní konferenci věnovanou ekonomickým a technologickým otázkám. Za hostitelskou Univerzitu Karlovu účastníky přivítal její rektor prof. Václav Hampl.

O představení konference jsme požádali její spoluorganizátorku doc. RNDr. Annu Putnovou, Ph.D., MBA, děkanku Fakulty podnikatelské VUT v Brně.

Jakým otázkám se bude věnovat letošní ročník konference GBATA?

Dnes zahajujeme 11. ročník konference Global Business and Technology Association (GBATA), která je věnována aktuálním ekonomickým a technologickým otázkám. V letošním roce jsme si přáli, a podařilo se nám to dojednat, aby krédo Fakulty technologické „Prosperita a lidskost“ bylo součástí tématu této konference. Aktuálními otázkami, kterým se prezentující budou věnovat, jsou dopady hospodářské krize a s tím spojené důsledky v sociálních oblastech.

Program konference má přes 80 stran. Kolik účastníku do Prahy přijelo?

Zájem o konferenci každoročně roste. Své příspěvky organizátorům zaslalo 458 odborníků, z toho bylo vybráno 311 příspěvků. Nakonec se zaregistrovalo 290 zájemců ze 45 zemí přibližně s 300 příspěvky.

Konferenci Global Business and Technology Association hostí každý rok jiná země. Jak se vám podařilo získat hostitelství pro Českou republiku, respektive Prahu?

Během konferencí dlouhodobě spolupracuji s profesorem Delenerem, který je děkanem School of Business v New Yorku. Na základě dobrých vztahů jsem ho pozvala do Prahy a přizvala jsem k tomu také Právnickou fakultu UK. Tato konference se vždy odehrává v hlavním městě a my jsme velmi vděčni, že se Univerzita Karlova podílí na spoluorganizaci tím, že její lidé připravují review článků a jsou chairmany jednotlivých sekcí.

Dnes večer udělí profesor Delener několik ocenění. Může nám říct, kdo si je odnese?

Ocenění jsou určena pro ty, kteří se na konferenci podíleli po stránce organizační ve svých domovských zemích.

Rektor UK prof. Václav Hampl přítomné seznámil s historií univerzity, představil Právnickou fakultu, na jejíž půdě se konference bude odehrávat, a popřál všem účastníkům hodně úspěchů a příjemný pobyt v letní Praze

Profesor Delener osobně poděkoval rektoru UK za pozvání na půdu univerzity a předal mu Cenu GLOBAL EXCELLENCE AWARD

Konference by se nemohla uskutečnit bez přispění profesora Nejdeta Delenera (vlevo), který je děkanem School of Business v New Yorku, a docenta Miloše Kocha z Brno Business School VUT, bývalého děkana Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického

Ocenění si odnesli i chairmani z jednotlivých účastnických zemí

(Lucie Kettnerová)Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.