24. srpna 2009

Zemřel prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc., ředitel Ústavu bohemistických studií FF UK

V sobotu dne 22. srpna 2009 v podvečerních hodinách náhle zemřel ve věku 69 let uprostřed práce na 53. běhu Letní školy slovanských studií prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc., ředitel Ústavu bohemistických studií FF UK.

Profesor Kuklík po studiích nastoupil v roce 1964 vědeckou aspiranturu na FF UK a od té doby na fakultě soustavně působil. Specializoval se na československé dějiny 20. století, pro tento obor se i habilitoval a v roce 1997 byl jmenován profesorem. Od roku 2004 pedagogicky působil i na katedře historie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Na konci šedesátých let začal pracovat jako tajemník na Letní škole slovanských studií, v roce 1989 se stal ředitelem Letní školy i Ústavu bohemistických studií.

Veřejné dění na FF UK ovlivňoval po tři funkční období jako její proděkan. Byl členem Vědecké rady UK, Vědecké rady FF UK, Vědecké rady FF UJEP a člen správní rady Národohospodářského ústavu Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

V profesoru Kuklíkovi odešel přední historik československých dějin, odborník na výuku češtiny jako cizího jazyka, brilantní vědec, výborný manažer, oblíbený kolega a skvělý člověk. Místo po něm zůstane dlouho prázdné.

Čest jeho památce!

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.