Udělení vědecké hodnosti honoris causa prof. W. Ch. Earnshawovi


V pondělí 12. října 2009 byl udělen profesoru Williamu Charlesu Earnshawovi doktorát honoris causa za celoživotní dílo a podporu české vědy a vysokého školství. Profesor Earnshaw v současné době působí jako vedoucí vědecký pracovník Wellcome Trustu na Univerzitě v Edinburku. Od poloviny 80. let spolupracuje s profesorem Ivanem Raškem z Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Praze.

Bill Earnshaw patří k nejvýznamějším světovým odborníkům na strukturu a segregaci chromozomů. Soustřeďuje se na porozumění mechanizmům, kterými dochází ke kompaktaci a segregaci chromozomů doprovázejících bunečné dělení - chyby během segregace chromozomů způsobují aneuploidii a mohou vést k nádorovému bujení.

První významné práce profesora Earnshawa se věnovaly uložení DNA v kapsidě bakteriofágů, následovně se jeho pozornost obrátila na studium mitotických chromozomů v buňkách obratlovců, včetně buněk lidských.

Vědecké příspěvky profesora Earnshawa znamenaly základní zlom v poznání struktury a funkce kinetochorů a exekuce apoptózy. Jeho objev "putujících chromozomových proteinů" (chromosomal passenger proteins) a hypotéza, vysvětlující prolínající se a intergrující kontrolu chromozomových a cytoskeletálních jevů během mitózy, byly podnětem pro dnes nejintezivně zkoumanou oblast studia zaměřeného na mitózu.

Pro vědecké působení prof. Earnshawa je příznačná integrace multidisciplinárních přístupů. Využívá metody jako jsou rentgenová analýza, počítačové modelování, světelná a elektronová mikroskopie, biochemické a molekulárně biologické přístupy, proteomika a technologie "knock-out" genů.


Krátký životopis

Profesor Earnshaw se narodil v roce 1950 ve Wochesteru ve státě Massachusetts ve Spojených státech amerických. V letech1977-1981 působil jako postdoktorand v Laboratoři molekulární biologie v Cambridge ve Velké Británii, následovně působil na Univerzitě v Ženevě v Oddělení molekulární biologie. Na Lékařské fakultě Univerzity Johna Hopkinse v Baltimore v USA získal nejprve titul docenta a následovně profesora. Od roku 1996 působí jako vědecký pracovník Wellcome Trustu, Wellcome Trust centrum buněčné biologie a profesor bunečné a molelulární biologie na Univerzitě v Edinburku.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.