8. října 2009

Projekt BIOCEV představen veřejnosti

Hlavním cílem dnes představeného projektu BIOCEV je soustředit vzájemně se doplňující týmy renomovaných odborníků, dosud rozptýlených v několika partnerských pracovištích Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, doplnit je nově vytvořenými výzkumnými týmy mladých talentovaných vědců a zahraničními experty a vytvořit biotechnologické a biomedicínské centrum výzkumu s ambicí evropského centra excelence.

BIOCEV (biotechnologické a biomedicínské centrum výzkumu ve Vestci) je společným projektem Univerzity Karlovy a šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústavu molekulární genetiky, Mikrobiologického ústavu, Fyziologického ústavu, Ústavu experimentální medicíny, Biotechnologického ústavu a Ústavu makromolekulární chemie). „Projekt vznikl z naléhavé potřeby zajistit České republice kvalitní a komplexní platformu pro využití moderních biotechnologií,“ vysvětlil novinářům na tiskové konferenci prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., vědecký koordinátor, a doplnil: „Moderní biotechnologie jsou ty, které získávají biologicky aktivní látky s mimořádně silným účinkem. Proto vzniká průmysl, který nepotřebuje žádné továrny a velké výrobní haly, ale potřebuje kvalitně vybavené laboratoře.“

Program BIOCEV je postaven na třech základních pilířích znalostního trojúhelníku

Univerzita Karlova (UK) je klíčovým partnerem projektu. Je zastoupena Přírodovědeckou fakultou UK (PřF UK) a 1. lékařskou fakultou UK (LF UK) a reprezentuje v rámci znalostního trojúhelníku především složky základního výzkumu a vzdělávání.

Týmy z UK budou zapojeny především v programech Buněčná biologie a virologie (PřF UK) a Vývoj léčebných a diagnostických postupů (LF UK)

„Univerzita Karlova se stane primárně garantem studijních programů, které se budou v rámci BIOCEVu realizovat,“ řekl prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy. „Především se zaměříme na doktorské studijní programy, které tvoří špičku vzdělávacího systému, neboť v rámci doktorského studia se připravují odborníci schopní samostatné kreativní vědecké práce. Kromě doktorských programů se bude BIOCEV podílet i na výuce magisterských studijních programů.“ Kromě stávajících akreditovaných studijních programů se počítá s rozšířením o programy zaměřené na experimentální biotechnologie a biomedicínu. Týmy z UK budou zapojeny především v programech Buněčná biologie a virologie (PřF UK), kam přinesou některé unikátní experimentální modely, a také v programu Vývoj léčebných a diagnostických postupů (LF UK).

„Důležitým faktorem pro nás je i zapojení Centra BIOCEV do sítí evropských konsorcií Euro-BioImaging a INFRAFRONTIER v rámci ESFRI (Evropského strategického fóry pro výzkumné infrastruktury), což posiluje naši roli na poli celoevropského vzdělávání,“ zmínil rektor UK Václav Hampl

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., (PřF UK) představil čtyři základní problematiky řešené v rámci buněčné biologie a virologie: eukariotická mikrobiologie, biologie nádorových buněk, virologie a struktura a diferenciace savčí buňky

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., (LF UK) představil cíle studia v oblasti kmenových buněk tkáňového inženýrstvíVelikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.