13. října 2009

UNIVERZITA KARLOVA OPĚT BODOVALA V MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČCÍCH

Tisková zpráva

13. října 2009

Univerzita Karlova se v letošním celosvětovém žebříčku univerzit, v hodnocení The THES, umístila na 229. místě - nejstarší česká univerzita se tak zařadila mezi 1,3 procenta nejlepších světových univerzit. Oproti loňskému roku to znamená zlepšení o 32 příček a obhájení prvenství mezi českými univerzitami.


THES - The Times Higher Education patří mezi nejprestižnější mezinárodní srovnávací žebříčky. Metodika hodnocení je tvořena na základě několika odlišných kritérií, jako je například úroveň akademické obce, uplatnitelnost absolventů dle hodnocení pracovních agentur nebo četnost publikační činnosti univerzity v databázích Web of Science.

Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy, k tomuto umístění řekl, „Velice mě těší, že jsme nejen obhájili loňskou pozici v žebříčku THES, ale že jsme se dokonce zlepšili o více než třicet příček a navázali tak úspěšně na loňský rok, který znamenal rovněž zlepšení o 30 míst oproti předloňsku. Umístění mezi prvními 250 světovými univerzitami si vážím o to více, že české terciárního školství je ve srovnání s univerzitami na srovnatelných světových příčkách dlouhodobě podfinancované, a dosažení takového ocenění je skutečně výrazem úsilí našich akademických pracovníků. Považuji to za velký úspěch a mé poděkování patří nejen všem pedagogickým pracovníkům, ale i ostatním zaměstnancům univerzity a v neposlední řadě samozřejmě i studentům a absolventům, kteří se o prestiž naší univerzity zasloužili nemalou měrou. A dodávám: jsem přesvědčen, že tato země by měla mít ambici dostat svou nejlepší univerzitu alespoň do nejlepší dvoustovky a možná alespoň ještě jednu univerzitu do nejlepší pětistovky. A je mi až nepříjemné to znovu opakovat, ale bez silnějšího financování to těžko půjde. “

Žebříček THES je určen nejen budoucím studentům a jejich rodičům jako vodítko pro výběr školy, ale také stávajícím studentům, akademikům a všem ostatním jako ukazatel, na jaké úrovni se daná univerzita nachází.

Informace též zde:

http://www.topuniversities.com/university/117/charles-university

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:            +420 224 491 248

e-mail:     

The Times Higher Education (THES) – QS World University Rankings

Je každoročně zveřejňován britským deníkem The Times Higher Education Supplement a je sestavován od roku 2004. Mezi kritéria hodnocení patří tzv. Peer Review Score (40 %) – výzkum mezi relevantní skupinou akademiků s cílem vybrat nejlepších 30 institucí, které jsou v jejich zaměření nejlepší; Recruiter Review (10 %)  – výzkum mezi pracovními agenturami týkající se hodnocení kvality absolventů; International Faculty Score (5 %) – body úměrné tomu, jak velká část zaměstnanců je mezinárodní; International Students Score (5 %)  – body úměrné tomu, jak velká část studentů je internacionální; Student Faculty Score (5 %) – body úměrné poměru počet zaměstnanců/počet studentů; Citations per Faculty (20 %) – počet citací na publikace univerzity v databázích Web of Science.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 500 tisíce zaměstnanců, z toho 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 49 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 15 500 studentů, v magisterských 26 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů. Více než 6 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.