13. října 2009

Prohlášení Předsednictva České konference rektorů k situaci na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni

Předsednictvo České konference rektorů vyjadřuje své rozhořčení a politování nad situací na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, která poškozuje dobré jméno akademické obce České republiky.

Tento svým charakterem, intenzitou a závažností ojedinělý případ se zcela vymyká dvacetiletému, vesměs pozitivnímu vývoji na českých univerzitách. Je zřejmé, že díky pochybení zodpovědných osob nebyly uplatněny vnitřní i vnější kontrolní mechanismy obvyklé na vysokých školách a ani nebyly dodrženy zákonem stanovené postupy.

Předsednictvo ČKR proto naléhavě žádá orgány Západočeské univerzity v Plzni, Akreditační komisi a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy o urychlené zjednání nápravy při využití všech prostředků, které poskytují zákony České republiky. Celá záležitost musí být transparentně prošetřena, veřejnost musí být o skutečném rozsahu a povaze věci přesně informována, musí být zjednána okamžitá náprava a přijata taková opatření, aby se podobná situace již nemohla opakovat, a osoby, které ji zavinily nebo svou nečinností umožnily, musejí být povolány k odpovědnosti.

Tento odsouzeníhodný případ ovšem nelze zneužívat ve prospěch snah o omezení samosprávy veřejných vysokých škol ani k jiným politickým cílům. Předsednictvo ČKR konstatuje, že vyšetřování této aféry přísluší akademickým orgánům, příslušným orgánům státní správy a orgánům činným v trestním řízení.

V Brně dne 13. října 2009

Petr Fiala

předseda České konference rektorů


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.