20. října 2009

Dvě výstavy v Karolinu

Při příležitosti dvacátého výročí Sametové revoluce otevřela v těchto dnech Univerzita Karlova v Křížové chodbě Karolina dvě výstavy, které spojuje tematika revolučních událostí z naší nedávné historie – Divadlo a revoluce a Okupační stávky 68/89. Jde o dva různé úhly pohledu – pohled reportážní, do jisté míry osobní, zachycující bezprostřední atmosféru a pohled dokumentaristický, pracující s pečlivě utříděnými fakty. Je téměř symbolické, že se tyto dvě výstavy setkávají na půdě univerzity, protože významnými hybnými silami Sametové revoluce byli právě studenti a umělci.


Výstavu DIVADLO A REVOLUCE, která se nachází v první části Křížové chodby, připravili doktorandi Katedry divadelní vědy FF UK a Institutu umění – Divadelní ústav. Výstava je sestavena z fotografií a dokumentů z listopadu a prosince 1989 a evokuje první týdny Sametové revoluce v divadlech v Plzni, Ústí nad Labem, Praze, Brně, Olomouci a Ostravě.


Výstava OKUPAČNÍ STÁVKY 68/69 zachychuje dění na Univerzitě Karlově a souvisejících akcích v Praze od  21. 8. 1968 až do mistrovství světa v ledním hokeji v roce 1969 a od 17.11. 1989 do 1. 1. 1990. Autorem fotografií je MUDr. Přemysl Hněvkovský, CSc., absolvent 1. Lékařské fakulty UK, který posléze působil v Biologickém ústavu. Fotografii se soustavněji věnuje od začátku 60. let, své snímky publikoval mj. v Československé fotografii, Mladém světě, Literárních novinách ad. Ocenění se mu dostalo na řadě výstav doma i v zahraničí.


Výstavy v Karolinu (Ovocný trh 3, Praha 1) potrvají od 20. 10. do  27. 11.  2009, otevírací doba je út-ne vždy od 10 do 18h, vstup je zdarma.


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 500 tisíce zaměstnanců, z toho 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 49 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 15 500 studentů, v magisterských 26 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů. Více než 6 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel:                    +420 224 491 248


e-mail:               

Vernisáž Dvě výstavy v Karolinu

Autor fotografií MUDr. Přemysl Hněvkovský, CSc.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.