Prohlášení k průběhu návštěvy examinátorů OECD (14.10.-15.10.2009)

Představitelé českých vysokých škol se ve dnech 14. a 15. 10. 2009 sešli nad problémy našeho vysokého školství se skupinou examinátorů OECD.

Diskuse se zástupci pěti vysokých škol 15.10. 2009 se týkaly dokumentu Bílá kniha terciárního vzdělávání (BKTV). Ten vláda ČR v lednu 2009 vzala na vědomí, ale přípravné práce na věcném záměru nového VŠ zákona probíhaly explicitně mimo jeho rámec. Jak proces přípravy, tak samotná BKTV se totiž staly předmětem kritiky a mnoha výhrad vysokých škol (srv. stanoviska ČKR z podzimu 2008 a ledna 2009).

Jednání s experty OECD byla přesto zjevně připravena jako „dolaďování detailů“ v implementaci BKTV, jakoby na jejich principech a východiscích byl všeobecný konsenzus. Teprve v průběhu věcné a vstřícné diskuse s představiteli našich vysokých škol se ukázalo, že existuje řada vážných problémů, které znemožňují považovat BKTV z ledna 2009 za program reformy terciárního vzdělávání.

Ve společné diskusi byla identifikována především následující sporná místa BKTV: úzce ekonomické pojetí odpovědnosti vysokých škol (akontability) vůči společnosti; nedoložené tvrzení o absenci strategického řízení jako důsledku akademického modelu vedení vysokých škol a snahy omezit v návrhu reformy akademickou samosprávu a svobody ve prospěch správních rad kontrolovaných politiky a podnikateli. Kriticky byla zhodnocena nedostatečná komunikace autorů BKTV s vysokými školami.

Naopak, potvrzena byla nutnost hlubší demokratickou diskusí obnovit ztracenou důvěru mezi školskou decizí a vysokými školami, vypracovat alternativy řešení problémů terciárního vzdělávání a byla identifikována shoda mezi částmi vybraných kapitol BKTV a akademickou obcí na nutnosti řešit některé problematické okruhy (diverzifikace institucí terciárního vzdělávání, akreditace institucí a oblastí studia místo akreditace dílčích studijních oborů, důraz na kvalitu a provázání těchto principů s diferencovaným způsobem financování vysokých škol).

Vítáme proto návštěvu examinátorů OECD i skutečnost, že znovu otevřela možnost důkladné diskuse nad problémy českých vysokých škol i nad principy jejich řešení. V tomto kontextu zároveň považujeme za nepřijatelné zneužívat selhání jedné fakulty jedné vysoké školy a nekorektním způsobem je spojovat s vytrženými dílčími výroky examinátorů k návrhům na omezení akademické samosprávy a svobod a k zavedení kontroly akademického světa politiky a podnikateli.

PhDr. Michal Stehlík, PhD., děkan  UK-FF

Prof. PhDr.Stanislav Štech, CSc., prorektor UK v Praze

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., prorektor UK v Praze


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.